Home

Achtergrond 467 x bekeken

Landbouwnormen voor bloembollen, bomen, machines en productierechten

Voor de berekening van de jaarwinst 2007 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de Belastingdienst en vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven over de waardering en afschrijving van bloembollen, bomen, landbouwmachines en productierechten.

Voor de bloembollenkramen, boomopstanden en afschrijving landbouwmachines worden de normen zoals die voor 2006 golden nagenoeg gehandhaafd. Er zijn nauwelijks wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Verder zijn er ook afspraken gemaakt over de productierechten. Ook hier zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Opvallend is dat de toeslagrechten ontbreken in dit onderdeel. De reden hiervoor is dat naar de mening van de Belastingdienst een toeslagrecht geen bedrijfsmiddel is maar een vorderingsrecht. Omdat er geen einddatum voor de toeslagrechten gegeven is, kan er volgens de Belastingdienst eveneens niet op afgeschreven worden. Hier is de adviespraktijk het echter niet mee eens. Naar alle waarschijnlijkheid zullen over de vraag of toeslagrechten een bedrijfsmiddel vormen nog proefprocedures worden opgestart. Op dit moment kunnen er hierover geen afspraken worden gemaakt.

De productierechten voor melk, mest, suiker, varkens en pluimvee ziet de Belastingdienst als bedrijfsmiddel voortkomend uit een tijdelijke regeling met een restwaarde van nihil, waarvoor geen investeringsaftrek geldt.

Afschrijvingstermijnen voor de productierechten
in het kalenderjaar 2007, c.q. boekjaar 2007/2008:

  • Suiker: 5 jaar
  • Melk bij aankoop voor 1-1-2004: 8 jaar
  • Melk bij aankoop op of na 1-1-2004: tot 1-4-2015
  • Mest: vervalt per 1-1-2006
  • Varkens bij aankoop op of na 1-1-2004: tot 1-1-2007
  • Varkens bij aankoop op of na 1-1-2006: tot 1-1-2015
  • Ingangsdatum van investeringen is het aangaan van overeenkomst van koop en verkoop
  • Pluimvee bij aankoop op of na 1-1-2004: tot 1-1-2007
  • Pluimvee bij aankoop op of na 1-1-2006: tot 1-1-2015
  • Ingangsdatum van investeringen is het aangaan van overeenkomst van koop en verkoop

Algemeen
De volledige tekst van de landbouwnormen in 2007 is op korte termijn te raadplegen via de website van de Belastingdienst. Dit artikel hoort bij de serie over de fiscale landbouwnormen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Landelijke landbouwnormen 2007

Lees ook Normen voor onttrekkingen en eigen gebruik

Lees ook Nieuwe normen voor dieren en voorraad mais en gras

Lees ook Belastingnormen voor de tuinbouw

Lees ook Nieuwe normbedragen bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Lees ook Landbouwnormen 2006 vastgesteld

Meer informatie Zoekresultaten met trefwoord ‘landbouwnormen’ op de website van de Belastingdienst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.