Home

Achtergrond 227 x bekeken

LTO: juiste tempo kiezen bij hervorming EU-landbouwbeleid

De hervormingen van het Europese Landbouwbeleid mogen niet door elkaar heen gaan lopen. Bij de keuze voor regionale hectarepremies moet het juiste tempo worden gekozen. Dit zegt LTO Nederland in een reactie op de kabinetsopstelling over Health Check.

De invoering van het systeem van toeslagrechten is nog in volle gang. En voor zetmeelaardappelen, runderen, kalveren en vlas moet de premie nog ontkoppeld worden, aldus LTO Nederland.

‘’We gaan in op de uitnodiging van LNV-minister Gerda Verburg om van gedachten te wisselen over een andere basis voor de bedrijfstoeslagen”, reageert voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland. "Daarbij past een getemporiseerde aanpak, die wat LTO betreft begint na 2013. De primaire sector en de agribusiness hebben voldoende tijd nodig om te kunnen inspelen op veranderingen in de markt en maatschappij."

Volgens LTO zet Brussel goede tussenstappen op weg naar een nieuw Europees landbouw- en plattelandsbeleid na 2013. In mei 2008 komt de Europese Commissie met definitieve voorstellen. Het kabinet kiest volgens Maat terecht voor een jaarlijkse quotumverruiming voor de zuivelsector, voor de eerste keer in 2008. In tegenstelling tot het kabinet vindt LTO dat een braakregeling voor de akkerbouw als instrument achter de hand gehouden moet worden.

Markt en maatschappij ziet LTO Nederland als bepalende factoren voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouw- en plattelandsbeleid na 2013. LTO erkent dat voor de toekenning van bedrijfstoeslagen de historisch basis op den duur niet meer bepalend kan zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.