Home

Achtergrond

'LOG's niet goed getoetst'

Bij de aanwijzing van de huidige landbouwontwikkelingsgebieden is er niet getoetst op geschiktheid voor de vestiging van megastallen.

Dit blijkt uit de quick scan Megastallen in Beeld dat Alterra in opdracht van het ministerie van VROM heeft uitgevoerd. Megastallen wordt door de onderzoekers gedefinieerd als stallen op een locatie met minstens 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens of 120.000 leghennen.

De belangrijkste criteria, zoals infrastructurele geschiktheid van het gebied, de ligging ten opzichte van de toeleverende en verwerkende industrie en het karakter van het landschap zijn volgens de Quickscan niet getoetst.

Het aantal megastallen is in Nederland tussen 2000 en 2005 toegenomen van 104 naar 184. Het merendeel van de stallen staat in Noord-Brabant, Friesland en Limburg. Slechts twee procent van de huidige veestapel is nu gehuisvest in een megastal.

Als de trend zich doorzet zal het aantal megastallen toenemen tot minimaal duizend. Afhankelijk van de omvang van de bedrijven, zal 15 tot 50 procent van de veestapel gehuisvest zijn.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.