Home

Achtergrond

LNV onderzoekt bemestingsvrije zones langs water

Bepaalde wateren zijn aangewezen, waarlangs stroken van 5 meter breed niet bemest mogen worden. De EU staat hiervoor geen schadevergoeding toe vanwege regels over staatssteun. De minister van LNV liet onderzoeken of er toch compensatie mogelijk is. Lokaal zijn er soms mogelijkheden.

Volgens de Nitraatrichtlijn van de EU moeten lidstaten streven naar aanvaardbare gehalten aan nitraat en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater. Volgens de EU zou het aanwijzen van bemestingsvrije zones langs water hiertoe een middel zijn. Voor de looptijd van het 3de Actieprogramma (2006 t/m 2009) zijn in het hoger gelegen Nederland hiervoor verschillende beken aangewezen. Zowel kunstmest als dierlijke mest of andere meststoffen zijn niet toegestaan.

De bemestingsvrije zones bestrijken nu 2.000 kilometer overlengte en 1.000 hectare, waarvan 300 hectare landbouwgrond in gebruik bij ruim 1.800 bedrijven. Ruim 100 bedrijven hebben meer dan een halve hectare bufferzone in gebruik en 3 bedrijven meer dan 2 hectare.

Gevonden mogelijkheden om de getroffen agrariërs tegemoet te komen zijn de bufferzones te koppelen aan realisatie van andere doelen op gebied van water, natuur of landschap. Dat kan bijvoorbeeld via aankoop of ruil van de grond, tijdelijk in gebruik geven van andere grond of via het afsluiten van beheersovereenkomsten voor agrarisch natuurbeheer. Helaas zijn dit soort maatregelen afhankelijk van de lokale situatie.

De minister zegt dat ze bij onderhandelingen met de EU over het 4e Actieprogramma de bezwaren tegen het niet vergoeden weer aan de orde zal stellen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘beken’

Meer informatie LNV over bemestingsvrije zones

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.