Home

Achtergrond 228 x bekeken

LEI: melkveehouders plussen, varkenshouders in de min

De land- en tuinbouwsector als geheel boekt in 2007 een goed resultaat, maar de uitkomsten per sector verschillen sterk. Vooral de melkveehouderij en de vleeskuikenhouderij doen het goed.

Dit blijkt uit de jaarlijkse inkomensramingen van het LEI, onderdeel van Wageningen UR. Door gunstige ontwikkelingen op de meeste afzetmarkten houdt de stijging van de opbrengsten ongeveer gelijke tred met dde kostenstijging. De toegevoegde waarde van de sector stijgt met 2,5 procent en het inkomen van de ondernemer blijft gemiddeld gelijk.

Achter dat gemiddelde gaan echter grote verschillen schuil. Vooral de melkveehouderij en de vleeskuikenhouderij doen het goed. De sierteelt onder glas boekt bijna hetzelfde resultaat als in 2006. Alle takken van vollegrondstuinbouw laten een inkomensstijging zien.

In de varkenshouderij echter wordt zwaar verlies geleden, en de resultaten in de akkerbouw en glasgroenteteelt staan onder druk. Dat geldt het meest voor de zeugenhouders. Naast de voerkostenstijging zijn lagere opbrengstprijzen en hogere afzetkosten van mest oorzaken van de inkomensterugval.

Vleesveehouders zien dit jaar het inkomen afnemen. Hetzelfde geldt voor schapenhouders. Bluetongue heeft gezorgd voor verlies aan dieren en extra kosten. Het inkomen van vleeskalverhouders onder contract daalde dit jaar iets, evenals in het voorgaande jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.