Home

Achtergrond

LEI: Habitatrichtlijn hoeft geen probleem te zijn

De Europese Habitatrichtlijn hoeft in de nabijheid van natuurgebieden niet te leiden tot blokkering van allerlei economische en infrastructurele plannen. Het LEI en de Universiteit Utrecht concluderen in een onderzoek dat gevraagde vergunningen meestal worden verleend, al kost dat wel enige tijd.

EU-lidstaten zijn verplicht om plannen of projecten in een Natura 2000-gebied te toetsen op eventuele negatieve gevolgen. Om toch een vergunning te krijgen mag een plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantasten, of er moeten voldoende compenserende maatregelen worden genomen. Sinds oktober 2005 is de toetsingsverplichting in Nederland geregeld via de gewijzigde Natuurbeschermingswet.

Uit onderzoek van 49 vergunningaanvragen en 17 rechtelijke uitspraken bleek dat geen enkele vergunning werd geweigerd omdat het plan of project onverenigbaar zou zijn met de natuurwaarden van het gebied. De toetsingsprocedure leverde wel vaak vertraging op in de uitvoering van de activiteiten. Dat kwam dan vooral doordat artikel 6 van de Habitatrichtlijn niet of onzorgvuldig werd toegepast. Als er een conflict ontstond over de aanvraag, waren het meestal ook procedurefouten die tot een afwijzing door de rechter leidden.

Download het volledige rapport (PDF)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.