Home

Achtergrond

Kamer blijft bij verzet tegen Oost-Europeanen

Een meerderheid van de Tweede Kamer blijft zich verzetten tegen het verder openstellen van de grenzen voor Oost-Europese werknemers.

Dat bleek gisteravond nadat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) de Kamer tijdens zijn begrotingsbehandeling had gewaarschuwd dat het sluiten van de grenzen ”geen enkel soelaas” biedt en zelfs schadelijk voor de economie kan zijn.

In reactie daarop presenteerde onder meer de eigen partij van Donner, het CDA, een pakket eisen om ervoor te zorgen dat er ”een pas op de plaats” wordt gemaakt met het toelaten van Oost-Europese arbeidsmigranten. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum stelde dat er wat hem betreft geen tussentijdse versoepeling komt voor Bulgaren en Roemenen. Eerst moeten volgens hem de huidige problemen met voornamelijk Polen worden aangepakt.

Nu is nog geregeld dat werkgevers tot 2009 voor het inhuren van personeel uit Roemenië en Bulgarije, die sinds dit jaar lid zijn van de Europese Unie, een werkvergunning moeten aanvragen. Deze vergunningsplicht kan volgens de overgangsregels voor de twee nieuwe EU-lidstaten maximaal tot 2013 duren, maar Donner wil volgend jaar bekijken of de werkvergunning nog nodig is.

Van Hijum stelde daarom duidelijke kaders voor. Zo mag volgens hem Nederland straks niet als enige land in Europa Roemenen en Bulgaren vrij toelaten. Als omringende landen hun grenzen wel dichthouden, vreest hij een grote toestroom van nieuwe arbeidsmigranten.

Donner ontkende niet dat in bepaalde stadswijken en dorpen nu problemen zijn door concentraties Polen, onder meer op het gebied van huisvesting. Hij wees er ook op dat hij met zijn collega Ella Vogelaar (Integratie), gemeenten en werkgevers maatregelen neemt.
Maar hij noemde het ”misplaatst om Polen te associëren met overlast en mensen die hier werk inpikken”. Polen zijn volgens hem ”prettige, hardwerkende mensen” die vooral werk doen waarvoor in Nederland moeilijk mensen te vinden zijn. Daarbij gaat het onder meer om werk in de bouw en de agrarische sector. Daarbij kreeg de CDA-bewindsman echter alleen steun van oppositiepartijen GroenLinks en D66.

Verder toonden zowel regeringspartijen als de oppositie zich bezorgd over de bureaucratie in de arbeidsbemiddeling en de slechte samenwerking tussen uitkeringsinstituut UWV, Centrum voor Werk en Inkomen en gemeenten. Ook moeten er extra maatregelen komen om de arbeidsmarkt voor ouderen, onder wie tevens 65-plussers, open te breken.

Donner zegde toe begin volgend jaar met een notitie te komen over doorwerken na je 65e verjaardag. Ook steunt hij het CDA-actieplan om met onder meer een campagne het negatieve beeld rond ouder personeel weg te nemen. Maar het plan van PvdA en ChristenUnie om werkgevers vrij te stellen van ziektekosten bij ouderen die ze in dienst nemen, wees hij af. Dat bevestigt volgens hem het onterechte vooroordeel dat oudere werknemers vaker ziek zijn dan jongeren.

De PvdA twijfelde nog over de plannen van staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (Sociale Zaken) om mensen in de bijstand met behoud van een uitkering aan het werk te zetten in zogeheten participatiebanen. PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer vreest dat mensen te lang aan het werk worden gezet voor hun uitkering en eiste garanties over scholing en extra beloning.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.