Home

Achtergrond 10 reacties

Kamer akkoord met mestnormen

Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt zich niet te verzetten tegen de aanscherping van de mestnormen, die het kabinet heeft voorgesteld.

Die conclusie kan getrokken worden uit het debat over het mestbeleid, dat de Kamer gisteren had met de ministers Verburg (LNV) en Cramer (Vrom).

Alleen VVD en SGP spraken zich uit tegen de voorgestelde normen, die volgens VVD en ook CDA zijn gebaseerd op oude meetgegevens, vóór ingang van het mestbeleid in 2006.

Ger Koopmans (CDA) vond de normen meevallen, maar hij wil vooralsnog alleen instemmen als het kabinet besluit tot het dieper meten van nitraat. Minister Cramer lijkt hiertoe niet bereid, maar heeft nieuw onderzoek toegezegd, dat eind 2008 klaar is. De andere partijen lijken akkoord met de normen, behalve de Partij voor de Dieren. De PvdD bepleitte verdere aanscherping.

Het kabinet wil scherpere stikstofnormen voor akker- en tuinbouwgewassen; de fosfaatnormen blijven voorlopig gelijk. Het kabinet wil daar de mogelijkheden aftasten voor meer flexibiliteit, rekeninghoudend met opbrengst, bodem, grond- en gewassoort.

Zowel Verburg als Cramer hamerden erop dat Nederland in Brussel moet aantonen dat vooruitgang wordt geboekt om steun te krijgen voor een nieuwe derogatie. Bas van der Vlies (SGP) vreest dat Nederland hierdoor (weer) "gegijzeld" wordt.

Een grote Kamermeerderheid wil, net als het kabinet, steun voor mestbe- en verwerking.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Betram

  Helemaal met Dirk eens en ook met andere Dirk

 • no-profile-image

  boer

  Regering en parlement zijn deze keer behoorlijk kortzichtig bezig. Mestnormen zijn er gekomen ter bescherming van het grondwater. Lees drinkwater. En daar gaat het nu om. Iedereen in Nederland wil uitgebreid douchen en in bad met DRINKWATER. Het regelmatig wegspoelen van de zaakjes in het kleinste kamertje gebeurt met DRINKWATER.Vaat- en afwasmachine draaien het beste met DRINKWATER. De auto glanst het meest na een wasbeurt met DRINKWATER. Tuinsproeien en gevelreinigen door gevelreinigingsbedrijf, het gebeurt allemaal met de kwaliteit DRINKWATER. En zo zijn er wel meer voorbeelden. Het komt er op neer dat we in Nederland onbeperkt en uitgebreid drinkwater mogen verspillen en dat allemaal aan het grondwater gaan onttrekken. Daar staat nu tegenover dat de bodem nu eenmaal tijd nodig heeft om " de niet gewenste hoeveelheid stoffen volgens de normen voor grondwater " er uit te filteren. Gaan we daarentegen nog meer grondwater gebruiken voor drinkwater dan nu . En de bodem dus weer minder tijd gaan gunnen om te filteren. Dan zal blijken dat ondanks de strengere mestnormen we de normen voor schoon grondwater wéér niet gehaald hebben. Eenvoudigweg omdat de bodem niet genoeg gelegenheid heeft gehad om te filteren. Gaan we echter met zijn allen nu besluiten om wettelijk het verbruik van drinkwater te verminderen. En daardoor de bodem meer tijd gaan gunnen om te filteren. Dan kan best eens blijken dat we opeens weer veel schoner grondwater krijgen. (En kunnen de mest normen dan ook wel weer omhoog.) Aanscherpen mestnormen oké, maar dan tegelijkertijd ook normen stellen voor de te gebruiken hoeveelheid drinkwater. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur wanneer een maatschappelijk probleem éénzijdig op één bevolkingsgroep wordt afgewenteld. Hé lui, we kunnen ongestoord en uitgebreid drinkwater verspillen, Want onder het credo "de vervuiler betaald" ,kunnen we de boeren mooi laten opdraaien voor onze drinkwater verspilling. Daar komt het dan op neer.

 • no-profile-image

  dirk

  Hier zie je maar weer dat de landbouw weer het haasje is Ik hoor over het mestbeleid niets over haperende rioolzuiveringen en niet te vergeten de riooloverstorten die hebben deze dagen ook hun werk niet aangekunt Laat men daar ook maar meer aandacht aan geven en niet alleen maar wijzen naar landbouw

 • no-profile-image

  jan

  verburg maakt zich zorgen over de voedselzekerheid,minder mest betekent ook minder voedsel

 • no-profile-image

  Betram

  Moeten de Canadezen weer komen om ons van de brusselse diktatuur te bevrijden?

 • no-profile-image

  T.

  PUUR POLITIEK, OOK VERBURG ZELF WIL STRENGERE NORMEN. EN DAN MAAR ZEGGEN DAT ANDERS DE DERO
  GATIE OP HET SPEL STAAT. MAAR OOK DE ONDERZOEKBOBO'S VELTHOF EN OENEMA VAN WAGENINGEN UR HEBBEN VERBURG INGEFLUISTERD DAT ALLEEN AANSCHERPING EN MESTVERWERKING WENSELIJK IS. DAT HET VOORTBRENGEND VERMOGEN VAN GROND IN NEDERLAND ZOHOOG IS WORDT VOLKOMEN GENEGEERD. EEN RECHTE RUG EN EEN GOED VERHAAL RICHTING BRUSSEL ONDERBOUWD MET EEN GOED RAPPORT VAN BOVENGENOEMDE PERSONEN HAD EEN HELEBOEL(TOEKOMSTIGE) NARIGHEID KUNNEN VOORKOMEN.
  MAAR NEDERLAND LAAT ZICH ALTIJD IN DE ZAK SCHIJTEN DOOR BRUSSEL!!! BELEID WORDT NOU EENMAAL BEPAALD DOOR MENSEN DIE HUN INKOMEN TOCH WEL HEBBEN(GELDT OOK VOOR LTO'ERS).

 • no-profile-image

  Henk

  Met moet in de EU eerst es in alle landen op dezelde diepte het nitraat gaan meten!
  Iedereen weet dat dit niet gebeurt en dat vooral NL heel onlogisch ergens bovenin de grond zit te peuteren!
  Je vraagd je af hoe het überhaupt nog mogelijk is dat onze standsorganisaties hier niet meer op aandringen! Iedereen weet dat mais meer voedingsstoffen nodig heeft als dat er aan mest gereden mag worden. Aanvullen met kunstmest is - uiteraard - geen (politiek) probleem... Nu worden de normen alweer bijgesteld terwijl dr steeds minder groeit omdat het nitraatgehalte foutief wordt gemeten in de bodem.
  En iedereen laat het maar weer gebeuren...

 • no-profile-image

  Dirk Jansen

  Waar ik het meest moeite mee heb is dat de normen niet aansluiten bij de praktijk. Ik kom zelf uit een akkerbouwgebied (wieringermeer) waar b.v. 75 a 80 ton suikerbieten geen uitzondering zijn, ga eens na hoeveel er afgevoerd wordt aan N en P2O5.

  In de akkerbouw gebieden worden meestal in het geheel geen hoge nitraatwaarden gemeten. In intensieve veehouderij gebieden in het Zuiden van het land zijn jarenlang percelen omgehoogd met mest, en ik heb het idee dat, dat imago nog steeds erg van belang is bij de politiek. Wij worden afgerekend op fouten die in andere gebieden in het verleden zijn gemaakt.

  Ook is de mestwetgeving kunstmest stimulerend!! En laten we wel wezen, wij strooien echt niet voor onze lol, kunstmest is hartstikke duur en meer als voor het gewas noodzakelijk zullen zij niet strooien.

  Doordat fosfaat vaak de beperkende factor is, is het gebruik van dierlijke mest in de zomer vaak zeer beperkt, en dit zouden we wel graag willen om bijvoorbeeld groenbemesters op gang te helpen na de tarwe.

  Hierbij dus een oproep: Beleidsmakers, weet waarover u praat, kijk naar de praktijk, en weet waar u mee bezig bent.

  Een nog verdere verscherping van de N en p2O5 normen lijdt NIET per definitie tot een verbetering van de nitraatnormen. Wel en zeker op de toch al "humusarme" poldergronden tot een verschraling van de grond, met op den duur opbrengstderving en kwaliteitsvermindering van onze producten.

 • no-profile-image

  willem

  Straks zien we hier mais gelijk als in zwitserland, waar ze ook geen mest genoeg hebben.Dit word voedsel tekort voor mens en dier.

 • no-profile-image

  Henk

  Helemaal met Henk uit Eersel eens. Hieruit blijkt maar weer dat Nederland het liefst alle boeren kwijtraakt en dan maar stomme natuurgebieden aanleggen om het tekort aan natuur te verminderen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.