Home

Achtergrond 187 x bekeken

Kabinet ondersteunt hervormingen Europees landbouwbeleid

Het kabinet steunt de richting die het Europees landbouwbeleid opgaat: meer aandacht voor duurzaamheid, geen directe steun aan producten. De ministerraad stemde in met de kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van het Europees landbouwbeleid, de zogenaamde 'Health Check' op voorstel van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het kabinet wil ook in de toekomst een krachtig Europees landbouw- en plattelandsbeleid. Centraal staat daarin: meer marktoriëntatie en meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van landbouw en platteland. Het kabinet houdt vast aan de eerder gemaakte afspraken over de hoogte van het landbouwbudget tot 2013 van de Europese Unie.

Het kabinet wil dat komende jaren de inkomenssteun steeds meer gekoppeld wordt aan het realiseren van maatschappelijke waarden, zoals voedselzekerheid, voedselkwaliteit, het in stand houden van het landschap en de zorg voor milieu en dierenwelzijn. Ook noemt het natuur/biodiversiteit en waterbeheer.

Het kabinet wil van een historische verdeling (van steun aan bedrijven) naar een regionale verdeling, waarin maatschappelijke doelen voorop staan naast productie. Dat kan met een regionaal systeem. Dan kan in bepaalde gebieden extra betaald worden voor het collectief in stand houden of realiseren van specifieke waarden.

Sinds 1992 is de traditionele productiesteun ingeruild voor van productie ontkoppelde inkomenssteun. Daarmee is ook een eind gekomen aan overschotten. In enkele sectoren was in 2004 besloten om deze ontkoppeling uit te stellen. Het kabinet besluit nu om in te zetten op volledige ontkoppeling van alle resterende productiesteun in de periode tot 2013. Dit zijn onder andere de slachtpremies voor kalveren en de aardappelzetmeelpremie.

Verder steunt het kabinet de Europese Commissie in haar streven om traditionele marktondersteuning in de vorm van opkoop van producten of exportsubsidies verder af te bouwen. Wel vindt het kabinet dat ingrijpen mogelijk moet blijven in geval van een ernstige verstoring van de markt.

De in 1984 ingevoerde melkquotering hoeft van het kabinet niet verlengd te worden na 2015. Als gewenning daartoe is het kabinet voorstander van een jaarlijkse verruiming van de melkquota, te beginnen met 2 à 3 % in 2008.

De Europese Commissie wil graag regelingen schrappen, omdat het geheel vaak bewerkelijk is voor zowel bedrijven als overheden. Daaronder valt ook de braakleggingsregeling. Het kabinet vond dat die inderdaad kan verdwijnen vanwege de grotere vraag naar landbouwproducten. Op aandrang van de Tweede Kamer moet de minister nu pleiten om de braakregeling in stand te houden, maar het percentage braak mag voorlopig nul zijn.

In mei 2008 komt de Europese Commissie met uitgewerkte voorstellen. In december 2008 hopen de Europese landbouwministers die goed te keuren. Aansluitend hierop volgt in 2009 een nationaal besluitvormingstraject over de invoering van het herziene Europees landbouwbeleid in Nederland.

Lees ook ‘Health Check’ voor Europees landbouwbeleid

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’ (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid)

Meer informatie LNV: Kabinet ondersteunt hervormingen Europees landbouwbeleid, 7 december 2007

Meer informatie Agrarisch Dagblad over bespreking van de braakregeling in de Tweede Kamer, 12 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.