Home

Achtergrond 214 x bekeken

Investeren in een duurzame samenleving

Het kabinet wil de komende jaren aandacht geven aan de ontwikkeling van markten voor duurzame producten, ruimtelijke ontwikkeling en het dierenwelzijn. Vooral in de sectoren waarin Nederland traditioneel sterk is: energie, water en de voedingsindustrie. Dat staat in de duurzaamheidsparagraaf van het regeerakkoord samen werken, samen leven.

Voor duurzaamheid ruimt het kabinet de komende jaren 900 miljoen euro in. Het grootste gedeelte hiervan (500 miljoen euro) gaat naar de introductie van nieuwe schone technologieën van energievoorziening. Een deel daarvan is gereserveerd voor een nieuwe MEP-regeling, die met name mikt op investeringssteun aan kleine ondernemers.

Het streven is 2 procent energie per jaar te besparen tot 20 procent in 2020. Daarnaast wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband, van 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990 halen. Een kosteneffectieve mix om dit te realiseren moet er nog komen.

Voor natuur en een vitaal platteland is 150 miljoen euro beschikbaar. Het Europees beleid is hier leidend. Maatschappelijke waarden als natuur, landschap en dierenwelzijn zijn belangrijk bij de hervorming van het Europese landbouwbeleid. Investeringen in milieu- en diervriendelijke houderijsystemen worden beloond met een positieve financiële prikkel (subsidie, belastingvoordeel). Milieuvervuilers kunnen worden gestraft bijvoorbeeld een extra heffing.

Aanpassing aan de gevolgen van de klimatologische ontwikkelingen zullen een voorname rol spelen bij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Een vitaal en veelzijdig platteland is hierbij belangrijk. Het behoud van voldoende voorzieningen in kleine kernen op het platteland wordt ondersteund.

Verder wil het kabinet de huidige Europese inkomenstoeslagen in de toekomst meer koppelen aan het realiseren van maatschappelijke waarden als: voedselveiligheid en voedselzekerheid, het in stand houden van het landschap en de zorg voor milieu en dierenwelzijn. De agrarische sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen door het stimuleren van innovatie, diversificatie, biologische landbouw en het beheer van natuur en landschap.

Op het gebied van dierenwelzijn komt er nog in 2007 een nieuwe Nota. In het regeerakkoord worden de wettelijke eisen voor dierenwelzijn nog niet aangescherpt. Maar het streven om dat in Europees verband te doen staat er wel in. Nieuw is wel de extra steun voor investeringen in diervriendelijke houderijsystemen. Dierenmishandeling zal strenger worden gestraft en de handhaving van de regelgeving voor het dierenwelzijn zal de komende jaren intensiever plaatsvinden.

Meer informatie Het coalitieakkoord

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.