Home

Achtergrond 480 x bekeken

Investeer in zekerheid en tijd

Het voeren is na het melken de meest tijdrovende dagelijks terugkerende klus op een melkveehouderijbedrijf. Kijk je naar een arbeidsverdeling, dan gaat de meeste tijd in het melken zitten met ruim 30%. Hierna volgt het voeren van het vee, met alle werkzaamheden die hiermee samenvallen, met ca. 20%. Op de derde plaats staat het beheer op de voet gevolgd door de veeverzorging.
Uitgaande van ca. 4.500 arbeidsuren op een gemiddeld melkveebedrijf wordt hiervan 900 uur besteed aan het voeren. Voor de snelle rekenaars onder ons betekent dit bijna 2,5 uur per dag!
Een arbeidsbesparing op dit onderdeel in het bedrijf wordt dan ook vaak als zeer wenselijk ervaren.

Het aanmaken van een mengkuil is een optie om geen grote investeringen in voermachines te plegen. Nadeel is echter dat bij een mengkuil weinig mogelijkheden zijn om te sturen in het rantsoen terwijl dit zeer nauw komt bij robotmelken. Het feit dat er veel voederverliezen optreden komt hier nog bij.

Uitbesteden voor 35 cent per koe per dag

Als je als niet wilt investeren in dure voermachines en je qua arbeid tegen je grenzen aanloopt, kun je overwegen om het voeren uit te besteden. De kosten bedragen gemiddeld 35 cent/koe/dag. Het kan prima functioneren bij goede afspraken tussen boer en loonwerker. Om echter bij robotmelken voortdurend te voorzien in de behoefte van je melkkoeien is voeren in loonwerk niet ideaal. Je bent gebonden aan tijden dat het de loonwerker uitkomt (vaak wel vaste momenten per dag) en op de zaterdag wordt voor twee dagen gevoerd waardoor de kwaliteit en smakelijkheid van het voer afneemt.

Een automatisch voersysteem is dé oplossing om vaak en ‘vers’ voer te verstrekken met weinig arbeid. Dit bevordert de activiteit van je dieren en hiermee de gang naar de melkrobot. Een productiestijging is hiervan het logische gevolg. Nadeel is echter dat er bij de meeste bestaande systemen voer in losse bakken/bunkers wordt gegooid of klaargezet ruim voordat het voer bij de koeien terechtkomt. Dat geeft een verhoogde kans op broei. Verder is een automatisch voersysteem lastig inpasbaar in bestaande stallen. Bij nieuwbouw is het echter wel een goede optie aangezien er bespaard kan worden op de bouwkosten door een smallere voergang te creëren. Een automatisch voersysteem is vooralsnog alleen rendabel op grote melkveebedrijven met 150 melkkoeien of meer. Hier kun je meerdere productiegroepen (dus ook meer robots) maken en dus gerichter voeren. Als wordt gekozen voor 2 productiegroepen (hoog- en laag productief) is de overgang te hevig met productieverlies als gevolg.
Zodra er een voerrobot bestaat die het voer rechtstreeks uit de kuil haalt, en dus geen extra machines benodigd zijn, zal dit systeem rendabel zijn in relatie tot de relatief forse investering.

Geen voerrobot maar voermengwagen

Persoonlijk zou ik kiezen voor een zelfrijdende voermengwagen bij de geschetste bedrijfssituatie met 2 melkrobots en een arbeidsbezetting van ca. 1,5 VAK. Door het voeren in eigen beheer te houden kies je ervoor om zelf ‘feeling’ te houden met je veestapel, want je ziet, ruikt, voelt en weet wat je voert als ook hoe de koeien hierop reageren. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je voert. Relatief gezien is dit een snelle manier van gemengd voeren. Je haalt vers(!) voer uit de kuil en gedurende het laden wordt het rantsoen al gemengd.
Het voer wordt middels een frees uitgehaald waardoor een glad snijvlak ontstaat en hiermee de kans op broei wordt verkleind. Er zijn geen extra machines benodigd voor het vullen van de wagen of het afsnijden/uithappen van kuilvoer. Om de investering eerder terug te verdienen kan worden overwogen, indien er tijd over is, om te voeren bij collega’s in de nabije omgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.