Home

Achtergrond 599 x bekeken

Intern salderen ook voor veehouderijen onder Besluit landbouwmilieubeheer

Intern salderen is meegenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij. Dit leidt tot een wijziging van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, wat van toepassing zal worden verklaard in het gewijzigde Besluit landbouw milieubeheer. Veehouderijen die onder dit laatstgenoemde besluit vallen krijgen nu ook de mogelijkheid tot intern salderen. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel van Milieu in antwoord op Kamervragen.

Intern salderen is de mogelijkheid voor veehouderijen om aan de emissie-eisen van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij te voldoen door in één of meer stallen verdergaande emissiearme technieken toe te passen dan het besluit eist. Tegelijkertijd wordt één of meerdere stallen niet aangepast, zodanig dat per saldo op het niveau van de inrichting dezelfde emissiereductie wordt gerealiseerd als wanneer alle stallen afzonderlijk aan de eisen van het besluit zouden voldoen.

In tegenstelling tot de voormalige Interimwet ammoniak en veehouderij is in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij in beginsel geen saldering van ammoniakrechten tussen veehouderijen mogelijk. Al werd het onder voorwaarden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 op grond van jurisprudentie al wel toegestaan. Ten aanzien van veehouderijen die een Natuurbeschermingswetvergunning nodig hebben, heeft het feit dat een intensieve veehouderij in het kader van de Wet milieubeheer onder algemene regels valt, volgens Van Geel dan ook geen gevolgen voor de mogelijkheid te salderen.

Meer informatie Overzicht te verwachten wijzigingen milieuwetgeving 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.