Home

Achtergrond

Innovatie versterkt boomkwekerijsector in Zuidoost-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 80.000, bij te dragen aan het project 'Concepting in de boomteelt' van Flora Holland.

Dit project heeft tot doel de afzetpositie en concurrentiekracht van de boomkwekerijsector in Zuidoost-Nederland te versterken. Dat doet men door nieuwe productmarktcombinaties te ontwikkelen en door samenwerkingsverbanden te stimuleren.

De boomkwekerijsector in de regio Zuidoost-Nederland kent veel producenten van sierteelt en boomkwekerijproducten. De meeste waardetoevoeging aan deze producten vindt echter plaats in het westen van het land. De producten worden vanuit Zuidoost-Nederland eerst naar Boskoop getransporteerd, om daarna afgezet te worden in het Duitse achterland.

Met het project 'Concepting in de boomteelt' wil men de waardetoevoeging aan de sierteelt en boomkwekerijproducten hier in de regio verhogen. 'Concepting' is een samenspel van allerlei factoren die ertoe moeten leiden dat een klant het product wil kopen. Door het 'spelen' met variabelen zoals kleur, geur, gemak, emotie en logistiek probeert men in te spelen op wensen en verlangens van een specifieke doelgroep.

Deze vaardigheden moeten geleerd worden door de sector. Dat gebeurt in de vorm van werkgroepen. Door actief aan de slag te gaan met thema’s als 'concepting', 'commercie' en 'kwaliteit', wordt verwacht dat de levensvatbaarheid van de boomteeltbedrijven in de regio toeneemt. Bijkomend voordeel is dat hierdoor onnodige transportbewegingen afnemen, met als gevolg CO2 -reductie.

Het project past binnen het coalitieprogramma Innoveren in Limburg, cluster Greenport. Verder draagt het bij aan de doelstellingen van het provinciale Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling 2007-2013. De totale kosten van het project zijn € 200.000,-.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.