Home

Achtergrond

Helft middeltoelatingen wijzigt

Van de ruim negenhonderd herbeoordeelde toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt bijna de helft (445 middelen) gewijzigd.

De toelatingen voor 22 middelen komen te vervallen. De rest van de middelen, 464 in getal, blijft ongewijzigd toegelaten. Dat heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) vandaag besloten.

Bij wijziging in de toelating kan het gaan om het vervallen van een toepassing of om andere gebruiksvoorschriften, legt een zegsman van het Ctgb uit.

De brancheorganisatie voor middelenproducenten, Nefyto, heeft nog geen goed zicht op de gevolgen voor de agrarische sector; bij de 22 vervallen toelatingen lijken geen belangrijke middelen te zitten. LTO was vandaag niet bereikbaar voor een reactie.

De herbeoordeling van de 931 middelen was nodig omdat het Europese Hof de toelatingen onrechtmatig had verklaard, in een zaak aangespannen door de milieubeweging; een wettelijke bepaling over de veiligheid voor mens, dier en milieu ontbrak.

Het Ctgb heeft de toelatingshouders inmiddels geïnformeerd. De lijsten met toegelaten, gewijzigde en niet meer toegelaten middelen zijn gepubliceerd op haar website.

Het Ctgb heeft tevens een lijst gepubliceerd van zeventig toelatingen, die op verzoek van de toelatinghouders zijn ingetrokken. De woordvoerder van het college zegt desgevraagd dat het om middelen gaat bovenop de 931 nu herbeoordeelde middelen. Na publicatie in de Staatscourant is het besluit van kracht. Dan gaat ook de bezwaarperiode in.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.