Home

Achtergrond

Grens kan per 1 maart 2007 open voor werknemers uit nieuwe EU-landen

De Nederlandse grens kan per 1 maart 2007 open voor werknemers uit Polen en andere landen uit Midden en Oost-Europa die 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Hoof is de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt zodanig dat vrij verkeer van werknemers gewenst is. Dit op basis van gelijk loon voor gelijk werk. Dit beleid wordt van kracht zodra vrij verkeer van werknemers mogelijk is. Het is nog aan de Kamer hier een beslissing over te nemen.

Op het gebied van controle en naleving zijn enkele nieuwe afspraken gemaakt met werkgevers en werknemers. Bedrijven die personeel inlenen worden gestimuleerd om alleen nog van gecertificeerde bedrijven gebruik te maken. Daarnaast is een passage toegevoegd over verantwoordelijkheid van werkgevers voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Verder is met de Arbeidsinspectie afgesproken dat werkgevers en werknemer die vermoedens hebben van het niet naleven van wetsovertredingen of algemeen bindend verklarende CAO afspraken zich kunnen melden bij het centraal meldpunt van de Arbeidsinspectie. Er volgt dan zo snel mogelijk een onderzoek.

Meer informatie Bekendmaking op site ministerie van SZW.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.