Home

Achtergrond 188 x bekeken

Gevolgen van het CDA– PvdA en CU coalitieakkoord voor de agrarische sector

Verleden week bereikten de lijsttrekkers van CDA, PvdA en Christen Unie onder de naam Samen Werken, Samen Leven overeenstemming over de tekst van een regeerakkoord. De PvdA organiseert aanstaande zaterdag nog een partijcongres om het bereikte akkoord goed te keuren. Maar grote problemen tegen het akkoord lijken daar niet te bestaan. Volgens De Volkskrant gooit boerendochter Verburg (CDA) als minister voor LNV hoge ogen. Maar wat betekent het regeerakkoord nu concreet voor de agrarische sector?

Volgens critici walmt je uit het akkoord een spruitjeslucht tegemoet. Terug naar de jaren vijftig zogezegd. Maar Wouter Bos liet weten dat op moderne wijze gewokte spruitjes heerlijk zijn. Gewoon samen wokken, samen spruitjes eten, aldus (opnieuw) De Volkskrant. Het akkoord rust op zes pijlers. In de meeste van deze pijlers wordt iets gezegd dat het groene front raakt.

Pijlers 1 en 2:De eerste pijler (Actieve rol in de wereld) is voor velen een ‘ver van mijn bed verhaal’. Anders wordt het bij de tweede pijler, ‘Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie’. Onderlinge overstap tussen ondernemerschap en werknemerschap (in beide richtingen) wordt makkelijker gemaakt. Hoe wordt niet gezegd. Verder zijn wijzigingen rondom durfkapitaal (beter bekend als de tante Agaath-lening) in aantocht. In de toekomst mogelijk alleen nog maar voor starters en groeiers. Verder zal de regeldruk met 25% worden verminderd, en zal het makkelijker worden om een vergunning te krijgen. Als de overheid niets van zich laat horen, dan is het goed, aldus de tekst van het akkoord.

Pijler 3:Pijler drie gaat over de ‘Duurzame leefomgeving’. Er is alle aandacht voor ‘Food Valley’, het technologisch innovatieproject van de universiteit van Wageningen. Daarnaast komt er een MEP-regeling die ‘in het bijzonder kleine ondernemers stimuleert en investeringszekerheid biedt’. Verder staat in deze pijler een prachtzin: ‘De agrarische sector moet zich kunnen blijven ontwikkelen door het stimuleren van innovatie, diversificatie, en biologische landbouw, en het beheer van natuur en landschap’. Wat hier precies mee bedoeld wordt is onduidelijk. Dat bij dit onderwerp het onderwerp ‘dierenwelzijn’ de nodige aandacht krijgt moge wel duidelijk zijn. Er komt meer aandacht voor handhaving hiervan.

Pijler 4:Deze pijler gaat over de ‘sociale samenhang’. De AOW-korting voor vutters (inmiddels al bekend als de Bos-belasting) heeft ook gevolgen voor zelfstandig ondernemers en voor degenen met een zwaar beroep. Nederlandse boeren voldoen naar mijn mening aan beide kwalificaties. Wellicht ontsnappen zij dan ook aan de korting op hun AOW als zij het bedrijf eerder dan op 65-jarige leeftijd overdoen aan zoon of dochter. Ook hier is het afwachten. Verder bestaat er twijfel of een boer wakker zal liggen van het feit dat hij als zelfstandig ondernemer eventueel aan de levensloopregeling kan gaan meedoen.

Pijlers 5 en 6:Pijler 5 gaat over ‘veiligheid, stabiliteit en respect’. Lijkt in de agrarische sector enkel van belang voor degenen die leveren aan coffeeshops. De zesde pijler gaat over de ‘Overheid en dienstbare publieke sector’. Hier wordt opnieuw het voornemen uitgesproken van een reductie van regels met 25%.

Conclusie:Het coalitieakkoord is nog niet uitgewerkt in concrete plannen en voorstellen. Wat dat betreft moet gewacht worden tot Prinsjesdag. Geen woord over de landbouwvrijstelling, geen woord over de melkquotering, geen woord over mestrechten. Over Agaath bestaan zorgen, en over de MEP zijn er hoge verwachtingen.

S.F.J.J. Schenk (Directeur Fiscale Zaken Gibo Accountants en Adviseurs)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.