Home

Achtergrond

Gesprekken Greenery en Fruitmasters

The Greenery en Fruitmasters voeren verkennende gesprekken over samenwerking in de afzet.

Het volgt op voorstellen van Fruitmasters om het aanbod Elstar en Conference te structureren. Bij de gesprekken wordt ondermeer gekeken naar de gebundelde afzetstructuur in Italië.

Volgens Rien van Doorn, voorzitter van coöperatie Fruitmasters, zijn de contacten tussen beide afzetorganisaties verkennend. Van Doorn proeft bij The Greenery draagvlak voor de gesprekken. "The Greenery heeft dezelfde gedachte als wij en zijn bereid te filosoferen over de mogelijke winstpunten. Gelijktijdig zijn we nuchter genoeg om vast te stellen dat beide eigen verantwoordelijkheden hebben."

In deze contacten wordt niet gerept over een fusie, zoals in de zuivel. "Er is een fusiegolf tussen grote coöperaties, maar dat zou te ver gaan. Tussen Fruitmasters en The Greenery zijn wezenlijke verschillen. Dat wil niet zeggen dat we op bepaalde terreinen niet kunnen samenwerken."

Volgens Van Doorn geldt Italië als voorbeeld voor een model waarin het aanbod wordt gebundeld. De koepels VIP en VOG coördineren de afzet van een groot aantal Italiaanse fruitcoöperaties. "Ze hebben 100 procent van het fruit beschikbaar en stellen de afzetplannen op."

Volgens Van Doorn is het noodzakelijk ook de vrije telers in structureringsplannen te betrekken voor Elstar en Conference. "Ook andere partijen buiten de afzetorganisaties zouden hun verantwoording moeten nemen. Bij een volledige deelname is pas het beste rendement te krijgen."

Binnen Fruitmasters worden plannen uitgewerkt voor het volgende afzetseizoen. Dit voorjaar wordt duidelijk de vrijwillige afzetplannen voor Elstar en Conference verplicht worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.