Home

Achtergrond

Geen subsidie jonge agrariërs Flevoland in 2007

De provincie Flevoland stelt voor 2007 geen extra geld beschikbaar voor de subsidieregeling jonge agrariërs van het ministerie van LNV. Het reguliere landbouwbudget biedt daarvoor niet de ruimte, zo wordt besloten tijdens een vergadering van Gedeputeerde Staten.

In 2006 was het budget ruimschoots overschreden. Toen zijn diverse provincies ook al bijgesprongen. Deze bijdrage werden pas aangesproken op het moment dat de landelijke bijdrage niet toereikend was en dat was de afgelopen jaren dus zo. Flevoland heeft dus besloten om voor 2007 geen bijdrage beschikbaar te stellen. Voor jonge boeren in Flevoland is het dus zaak na opening van de subsidieregeling zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen, voordat de landelijke gelden op zijn.

Lees ook Investeringsregeling jonge boeren opgehoogd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.