Home

Achtergrond

Geen prijssteun biologische producten

Minister Veerman van LNV vindt kunstmatige prijsverlaging van biologische producten niet raadzaam. Een subsidie op biologische producten verstoort volgens hem de markt, kost relatief veel geld en levert nauwelijks een groter marktaandeel op. Bovendien bieden de EU-regels ook maar beperkte mogelijkheden voor directe prijssteun.

Veerman schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Biologisch Prijsexperiment’ van het Landbouw Economisch Instituut (LEI). Het rapport heeft betrekking op een prijsexperiment met biologische producten dat vorig jaar is uitgevoerd in supermarkten in tien gemeentes met 8 verschillende producten.

Het onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de prijselasticiteit van de vraag naar biologische producten. Dat er prijselasticiteit is, is duidelijk. 10 procent prijsdaling bij eieren leidt tot 10 procent afzetgroei. Bij rundvlees is dat zelfs 20 procent. Voor veel producten bestaat er wel een omzetplafond. Meer prijsdaling leidt dan tot omzetafname.

Om een hoger marktaandeel voor biologische producten te bereiken zijn de resultaten van de activiteiten van de Task force Marktontwikkeling Biologische Landbouw effectiever en efficiënter dan een door de overheid gefaciliteerde prijsverlaging, aldus de minister.

Inzet van de sector op ketensamenwerking, innovaties en betere inzet van marketinginstrumenten voor de stimulering van de vraag naar biologische producten is volgens Veerman dan ook veel kansrijker.

Meer informatie Rapport Een Biologisch Prijsexperiment: Grenzen in zicht

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.