Home

Achtergrond 235 x bekeken

Geen landschapssubsidie voor gronden in gebruik als ‘belevingstuin’

In deze zaak waren de gronden ingericht als belevingstuin en wandelpark. De subsidie is daarop terecht ingetrokken volgens de rechtbank. Het feit dat de gronden de bestemming 'Agrarisch gebied met landschapswaarde' hebben, veranderd daar niets aan.

De percelen waar het in deze zaak om gaat, waren tot voor kort als landbouwgrond in gebruik en hierop was ook landschapsubsidie toegekend in het kader van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN). De aanvrager heeft Dienst Regelingen laten weten dat de functie van de gronden is veranderd en heeft hiervoor ook subsidie ontvangen van Dienst Regelingen.

Door deze functiewijziging is de grond echter niet meer aan te merken als landbouwgrond en vervalt dus de subsidie in het kader van de SAN. Dat de bestemming volgens het bestemmingsplan 'Agrarisch gebied met landschapswaarde' is doet er niet toe, het feitelijke gebruik is leidend. Ook het feit dat er op enkele delen van het perceel nog een aantal plantensoorten werden vermeerderd, kan volgens de rechtbank niet tot de conclusie leiden dat er spraken is van landbouwkundig gebruik. De subsidie is dan ook terecht stopgezet.

Meer informatie Lees de volledige uitspraak van de rechtbank

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.