Home

Achtergrond

Geen gebruiksnormen voor pot- en containerteelt

Teelten op containervelden vallen niet onder de nieuwe mestwetgeving en hier komen dus ook geen gebruiksnormen voor. Dat heeft het ministerie van Landbouw (LNV) bepaald. Telers die gewassen in potten of containers telen hebben dus niet met de mestwetgeving van doen.

Het nieuwe mestbeleid per 1 januari 2006 bracht gebruiksnormen met zich mee voor stikstof, fosfaat en dierlijke mest voor teelten in de volle grond. Voor de niet-recirculerende pot en containerteelt hanteerde LNV de norm van de ‘goede landbouwpraktijk’. Dit omdat de positie van deze teelten nog niet duidelijk was.

Aanvankelijk streefde LNV ernaar ook voor potten en containers gebruiksnormen te gaan opstellen, gelijk aan de normen voor de vollegrondsteelten. Hier was vanuit de sector tegen geprotesteerd omdat de bemesting van gewassen die in potten of containers worden geteeld anders gebeurt dan die van gewassen in volle grond.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.