Home

Achtergrond 268 x bekeken

Geen cultuurgrondvrijstelling aangezien bos niet bedrijfsmatig wordt gebruikt

In deze zaak, die voor de rechtbank in Zutphen diende, vocht de eigenaar van een bosperceel de woz-beschikking aan. Volgens hem is er namelijk sprake van cultuurgrondvrijstelling. Volgens de inspecteur niet, aangezien hij voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer wordt beschouwd en er een exploitatieoverzicht ontbreekt.

De rechtbank acht het ook niet aannemelijk dat de boseigenaar werkzaamheden in het bos uitvoert die meer omvatten dan hetgeen nodig is om het bosbestand in stand te houden. Het feit dat er bij gelegenheid hout wordt gekapt en verkocht om het bosbestand in stand te houden is niet genoeg om een bedrijfsmatige exploitatie aan te tonen. Dit leidt dan ook tot het oordeel dat het perceel bos niet bedrijfsmatig gebruikt als bedoeld in artikel 2, eerste lid en onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ.

Hierbij acht de rechtbank met name van belang dat een exploitatieoverzicht ontbreekt, de toekomstige opbrengsten van het bosperceel niet nader zijn onderbouwd en het feit dat eiser zich voor de inkomstenbelasting niet als ondernemer beschouwt.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank Zutphen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.