Home

Achtergrond 473 x bekeken

Geen MIA voor varkensstal met één gebrek

Al is de afwijking voor de eisen voor een Groen Label stal nog zo klein, dan is er toch geen aanspraak mogelijk op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Een redelijke uitleg van de milieulijst leidt niet tot ander oordeel. Dat heeft de Rechtbank van Arnhem bepaald.

Een besloten vennootschap (bv) wilde een nieuwe varkensstal bouwen voor zeugen, biggen en varkens en vroeg daarvoor in 1995 een vergunning aan. Tegen de verleende vergunning werd bezwaar gemaakt en beroep aangetekend bij de Raad van State. De Raad van State besliste in 1997 dat de rechtsgevolgen van het besluit van de gemeente tot verlenging van de vergunning in stand konden blijven.

In verband met een nieuw welzijnsbesluit voor varkens in 1998 moest de boerin het ontwerp voor de varkensstal aanpassen. Hiervoor moest ze ook een nieuwe bouwvergunning aanvragen. Daarnaast vroeg ze in 1999 een milieuvergunning aan. Beide vergunningen werden verleend en in 2000 vond de bouw van de stal plaats.

Het Groen Label nummer dat in eerste instantie was toegekend werd een jaar later ingetrokken en vervangen door een ander Groen Label nummer. Vervolgens werd ook dat Groen Label nummer ingetrokken en vervangen. Dat laatste nummer is niet meer gewijzigd.

De door de varkenshoudster gebouwde stal voldoet nu aan alle eisen van het nieuwe Groen label nummer behalve de eis dat het waterkaneel maximaal 0,6 meter breed mag zijn. Het aangelegde kanaal is 1 meter breed en kon niet meer kleiner worden gemaakt. Om deze reden gaf het bureau SenterNovem een negatief advies milieu-investeringsaftrek (MIA) aan de inspecteur van de belastingdienst.

De varkenshoudster had deze MIA wel geclaimd voor de varkensstal. Na de afwijzing heeft ze een materiedeskundige ingeschakeld om te bewijzen dat de breedte van de sloot geen invloed heeft op de ammoniakemissie. In het water komt volgens haar namelijk heel weinig mest terecht. Verder wordt het iets grotere mestoppervlak ruimschoots teniet gedaan door het grotere verdunningseffect.

Een stalsysteem krijgt volgens de Rechtbank een Groen Label als blijkt dat de ammoniakemissie van het stalsysteem onder of gelijk aan een bepaalde drempelwaarde blijft. Hier zijn beoordelingsrichtlijnen voor. De stallen dienen hiervoor ook te voldoen aan de dierenwelzijnseisen.

Uit de regelgeving blijkt verder dat de varkenshoudster alleen recht heeft op MIA als de varkensstal; voldoet aan de eisen van het nieuwe Groene Label. Weliswaar zijn de specificaties voor de Groen Label stal in twee jaar tijd twee keer veranderd, maar deze veranderingen hadden nog voor de bouw plaats.

Dat de ammoniakemissie even laag is en dat er veel geld is uitgegeven om het milieu te ontlasten baat hier niet. De Rechtbank heeft namelijk niet de vrijheid om van de regels af te wijken. Het is verder geen punt van discussie dat het waterkanaal te breed is. De Rechtbank kan dus niet anders concluderen dan dat de MIA hier niet van toepassing is.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Rechtbank van Arnhem

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.