Home

Achtergrond 275 x bekeken

Gebruiksnormen meststoffenwet gelden niet voor niet-grondgebonden teelten

Bij de teelt van niet-grondgebonden gewassen wordt grond in potten of bakken niet gezien als landbouwgrond. Deze grond mag niet worden meegeteld bij de berekening van de gebruiksnormen. Ook de grond onder de potten of bakken telt niet mee, zo meldt het LNV-loket.

Bij niet-grondgebonden teelten gaat het met name om substraatteelten onder glas, teelten in containers of op stellingen waaronder de trek van witlofwortelen, de paddestoelenteelt, de teelt van aardbeien op stellingen en de teelt van planten, bollen en dergelijke in potten.

Bedekte teelten in de volle grond vallen in principe wel onder het stelsel van gebruiksnormen. Bij het berekenen van de gebruiksruimte moet dan echter worden uitgaan van de gebruiksnormen zoals opgenomen in het Besluit glastuinbouw in plaats van de gebruiksnormen uit de Meststoffenwet, omdat deze toegesneden zijn op deze specifieke teelten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.