Home

Achtergrond 283 x bekeken

GPS via vier methoden

1a. Welke verschillende plaatsbepaling- en stuurhulpsystemen kun je toepassen in de landbouw?

1: Navigatie: dat wil zeggen door middel van navigatie recht rijden tijdens het spuiten of strooien van een perceel. Voorheen ging dat met vlaggetjes zetten (dur rijden op het oog), nu via satelietsignalen.

2: Precisieteelt. Dat is een management systeem waarbij het hele jaar plaatsspecifieke bodem- en opbrengstgegevens worden gemeten en geregistreerd en waarbij handelingen als grondbewerking, bemesting, zaaien en/of planten en gewasbeschermingsmiddelen plaatsspecifiek worden aangestuurd. Je kunt zo de opbrengst van een perceel optimaliseren en dus de financiele opbrengst verhogen. En het geeft natuurlijk ook milieuwinst en een beter gewaarborgde registratie voor de voedselveiligheid.

3: Op de centimeter nauwkeurig werken voor de aansluiting van het te zaaien of te poten product. Precies over het zelfde spoor rijden elk jaar op het perceel, dat is beter tegen de verdichting.

4: Automatische besturing via GPS: de trekker bestuurt dan in feite zichzelf. Dit is een arbeidsbesparing en -verlichting en geeft een ontzettende nauwkeurigheid van werken.

1b.
Voor wortelteelt op ruggen zou ik optie 3 gebruiken. Op de centimeter nauwkeurig werken voor de aansluiting van de ruggen en hetzelfde spoor gebruiken.

Enkele interessante sites voor de precisieteelt zijn www.lh-agro.nl en www.agriware@agriware.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.