Home

Achtergrond

GPS als tracking en tracing

De voorbeelden waarbij GPS wordt toegepast op de huidige akkerbouwbedrijven zijn divers van het ploegen en zaaien tot het aanaarden en oogsten. Op de veehouderijbedrijven is de invloed van GPS nog beperkt. Een enkeling strooit zijn kunstmest voor een nauwkeurige bemesting en het feit dat hij de trekker niet hoeft te verlaten voor het uitzetten van vlaggetjes.
Toch zijn er nog legio mogelijkheden voor GPS in de primaire agrarisch sector.

1. Het opsporen van machines en trekkers (of overige waardevolle bezittingen). Als je je trekker of machine achterlaat op de veldkavel dan is deze vaak onbewaakt. Door middel van GPS in de vorm van een alarmkastje kun je de machine beveiligen en volgen. Als de machine van zijn plaats gaat, zal er een signaal naar je telefoon gaan.

2. Voor de loonwerker is het mogelijk om tijdens de maïstijd een gps-kastje te plaatsen op de hakselaar om het werk per dag te registreren. Hierbij kan tijd, plaats en oppervlakte worden weergegeven. Vooral de oppervlakte is erg handig, want de loonwerker kan vervolgens via GoogleMaps zien waar en hoeveel hij gekneusd heeft om aan de hand hiervan de rekeningen te versturen.

3. Het meten van de inhoud van een krachtvoersilo aan de hand van een GPS-systeem. Dit lijkt een uitkomst van veevoederproducenten die bijv. vanuit Brabant naar Groningen moeten met een halve vracht. Door dit systeem in de silo’s te plaatsen kan ook bij de buurman gekeken worden of deze alvast voer nodig heeft, zodat altijd met een volle vracht afgereisd kan worden. Milieutechnisch heeft dit systeem vele voordelen.

4. Inhoudbepaling van mestopslag c.q. mestcontainers voor transporteurs of agrariërs. Door een GPS-systeem te plaatsen in bijv. een mestcontainer en deze te koppelen aan internet of telefoon kan via internet worden bekeken waar de container staat en wat de gevuldheid is. Als de container vol is krijgt de eigenaar een sms of email, zodat er actie kan worden ondernomen.

5. Afrasteringalarm. Door middel van GPS kan met dit systeem bepaalt worden of er nog genoeg spanning op de afrastering staat en of er uitbraak van het vee heeft plaatsgevonden. Als de lus verbroken wordt of de spanning is te laag krijgt de veehouder direct een alarm met de GPS-positie erbij om te weten om welk perceel het gaat. Een ideaal systeem voor koeien of paarden die in de buurt van bijv. een snelweg lopen. Ook kan het als alarmsysteem dienen voor dure paarden.

Bij punt 3 en 5 is een GPS-positie niet echt noodzakelijk, want het zijn geen objecten die zich verplaatsen. Maar het geeft wel extra duidelijkheid op de internettoepassing die eraan verbonden is. Vaak worden via sms de gps-coördinaten geprogrammeerd.

Ik vond op internet ook nog een filmpje over tracking en tracing met behulp van GPS .

Of registreer je om te kunnen reageren.