Home

Achtergrond 272 x bekeken 20 reacties

'Fout vlees' haalt het niet in Tweede Kamer

Het Burgerinitiatief Stop Fout Vlees wordt door de Tweede Kamer afgewezen.

Alleen de fracties van GroenLinks en PvdD hebben verklaard voor te zijn. In het debat over het initiatief van Milieudefensie vanochtend hebben CDA, PvdA, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP verklaard volgende week tegen het burgerinitiatief te stemmen.

Vooral de halvering van de veestapel als doelstelling en een heffing op vlees zijn onderdelen die volgens deze fracties onwenselijk en onhaalbaar zijn. Ze vrezen ook dat de veehouderij zich naar andere landen verplaatst en zich daar minder dier- en milieuvriendelijk voortzet.

Deze fracties hebben gezamenlijk een motie ingediend die de veehouderijsector oproept zelf maatregelen te nemen voor een meer duurzame productie. Die wordt volgende week zeker aangenomen.

Een grote meerderheid heeft ook verklaard dat de veehouderij alleen nog duurzaam geproduceerde soja als grondstof mag gebruiken. De veevoersector werkt daar al aan. De fracties van D66 en SP beraden zich nog op hun standpunt.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  hendrikus

  als lto nauw eens een handtekening actie op touw zet onder landbouwers en alle mensen die in de landbouw werken en leven,kunnen we tegengas geven tegen die idioten

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Zit niet te kakken, michel
  Beter dat ie de broek op oen eigen "privaat" loat zakken.
  Woar wol ie now blieven ...ie kunt gieneens
  drietten goed schrieven.
  DrieTen doej met iene T dompie.
  Het is drieten- dreet- gedreten.
  En ai doarkloar mit benne,
  dan nim ie un dubbelvel twaletpier....
  want veur dait weet, zit ie mit oen vingers in oen eigen reet.
  Zo knoopt dat maar efkes in joen oren(eerst de klauwn wassn heur).

 • no-profile-image

  eet veel vlees, dan word je groot

  he beastly en wakker dier, ik dacht dat jullie druk bezig waren om alsnog robbert mugabe de nobelprijs toe te laten komen, die nu nog in handen is van ell gore.

 • no-profile-image

  J

  Ms beastly, ik vind het werkelijk waar geweldig hoe u toch elke keer weer een verhaal kunt verzinnen waaruit zou blijken dat de Nederlandse veehouderij het helemaal verkeerd doet en de veroorzaker is van allerhande problemen, ikzelf heb 15 jaar in de varkenssector gewerkt op vrij veel verschillende gebieden, waaronder ook een gedeelte buitenland noem landen als Duitsland, Hongarije, tsjechie en Korea,
  nou ik kan u vertellen dat de varkens in Nederland werkelijk waar in hun pootjes mogen knijpen dat ze hier geboren zijn,er wordt nergens ter wereld zoveel aandacht besteed aan het welzijn van het dier als hier.
  Voor veel mensen in de wereld is het dier echt een ondergeschikt iets, maar voor een gemiddelde nederlnadse boer is het zijn meest waardevolle bezit, waar hij al zijn tijd,energie en zorg in stopt.
  Ik zou u dan ook eens willen vragen een poosje rond te reizen zoals ik gedaan heb en dan weer eens een stukje te schrijven op deze site, ik weet zeker dat u dan iets meer respect zult hebben voor de Nederlandse werkwijze, ik vraag niet om goedkeuring maar een beetje respect kan geen kwaad.

 • no-profile-image

  Dick de Vos

  LTO kan zich beter gaan realiseren dat de tijdgeest aan het veranderen is.
  De film Meat the Truth opent mensen de ogen. Steed meer mensen pikken het niet meer dat dieren op een dieronwaardige manier worden uitgebuit.
  Er zijn ook voorbeelden van rendabele boerenbedrijven die wel op een duurzame manier vlees produceren. Dat zou de LTO met kracht moeten stimuleren in plaats van in het defensief te schieten.

 • no-profile-image

  Dorien

  Usciolu, je draaid toch snel bij als je maar naar het verhaal van de boer wilt luisteren. Michel goed dat je niet in de hoek bent gaan zitten. Stilletjes aan krijgen ze zo toch te horen dat er in Nederland onder de boeren wel degelijk aandacht is voor hun vee, Michel is niet de enige die goed met zijn dieren omgaat. Het is alleen jammer dat de 0,6% die deze actie van fout vlees steunt niet eens echt bij de boeren gaan kijken en met eigen ogen en oren zien en horen dat ze door de PvdD worden voorgelogen met verdraaide waarheden. Wageningen UR is op de wereld ranglijst van universiteiten een van de beste. Daar moet Nederland trots op zijn. De geldschieten van de PvdD verdient zijn geld overigens met dierproeven. deze persoon wordt ook aangeduid als onderzoeker met zijn bedrijf voor de film "meet de trut" (knipoogje). De PvdD steekt daarvoor zijn kop in het zand. Anders kunnen ze naar hun geld fluiten. Wij als boeren steken onze kop niet in het zand en zijn al zolang als we boer zijn met nieuwe dingen bezig. Dit alles om er voor te zorgen dat de dieren een goed leven hebben op de boerderij.

 • no-profile-image

  schreuder

  Een "enorme" groep mensen van wel 102.000 heeft ervoor gezorgd dat dit stuk in de kamer behandeld gaat worden zo wordt gesteld.
  Dit lijkt mij nogal erg overdreven en wel om twee redenen:
  1. 102.000 mensen zijn nog geen 7% van de inwoners van nederland.
  2. Ieder kamerlid kan een punt inbrengen (zonder steun van 102000) dat behandeld moet worden.

 • no-profile-image

  varkenshouder G

  Beste Jurgen uit Voorthuizen.
  Even meerekenen:
  Nederland telt zo’n 16.366.140 inwoners
  en dit initiatief zou door zo’n
  102.726 mensen zijn ondertekend.
  Maar 0,6% van de inwoners in
  Nederland staat blijkbaar achter dit
  burgerinitiatief!
  Dus bij lange na geen 6% het is nog geen procent van de Nederlanders minder.
  Moet je eens kijken wat deze circus de belastingbetaler weer heeft gekost!

 • no-profile-image

  Michel

  Dat doe ik dus niet, usciolu, mijn mond houden. Wij worden constant belaagd met domme uitspraken van boerenhaters en dan moet ik in een hoekje gaan zitten en mijn mond dicht houden. Dacht het niet! En jij leest niet goed, ik weet het namelijk wel. Consumenten moeten gewoon een eerlijk prijs betalen voor voedsel. Voedsel is gewoon te goedkoop. Als iedereen bijvoorbeeld biologisch zal gaan kopen, dan wordt dat een grote nichemarkt, niets mis mee toch ? Zo hou ik mijn varkens al jaren in groephuisvesting, terwijl dit pas in 2013 verplicht is. Zo geef ik mijn varkens, naast zeer goede voeding, ook koolzaad stro. Vinden ze heerlijk, zowel om te spelen als te eten. Dit alles heeft nog nooit iets extra’s opgeleverd voor mij. Geen probleem tot nu toe, maar de rek om nog meer zaken te regelen voor welzijn en milieu is eruit. De consument is nu aan de beurt!

 • no-profile-image

  usciolu

  Ik zal je wat vertellen, Michel uit Dorth. Niemand weet het verder dus hou a.j.b. je mond. Ik eet (bijna) nooit vlees. Eens in de twee jaar een kip, dat daar blijft het bij. Het is dan ook een kip die vrij is opgevoed, biologisch geteeld, keurmerken heeft, noem maar op.
  Daar betaal ik zo'n 25 euro voor. Dat is, omgerekend de prijs die een kip in de jaren 50 ook kostte. De biokippen kosten natuurlijk stukken minder, maar die smaken mij op een of andere manier minder goed.

 • no-profile-image

  An

  Als boerendochter ben ik sober opgevoed, maar wel met een diep respect voor alle dieren (dat geldt voor koeien, maar ook voor huisdieren, vogels en het wild dat dankbaar gebruikt maakt van het boerenland). Het raakt me dat er door de PvdD en de media een beeld geschapen wordt dat boeren slecht voor hun dieren zijn. De PvdD vergeet echter dat die dieren het meest waardevolle bezit zijn van de boeren. De boer in Nederland houdt zich keurig aan een heel scala van regels. Zo niet; dan heeft hij binnen no-time de AID op de stoep staan. Ik ben eigenlijk zo ontzettend benieuwd welk beeld op het netvlies van mevr. Thieme en de wakkere dieren verschijnt als ze denken aan een boer. Hebben ze wel eens een boerderij bezocht? En wat is dan ‘fout vlees’? Als ik in de supermarkt bij het biologische rundvlees sta en constateer dat dit afkomstig is uit Zuid Amerika dan loop ik door naar het ‘niet biologische vlees’ dat gelukkig gewoon afkomstig is uit Nederland en waarvan ik zeker kan zijn dat de koe volgens onze regels en wetten is gefokt, vervoerd en geslacht. Gelukkig komt het biologische varkensvlees wel gewoon uit Nederland en dat koop ik dus wel. Ik ben het er mee eens dat het transport van levende dieren door heel Europa gestopt moet worden. Waarom moeten al die geitlammetjes op transport naar Zuid Europa terwijl ze ook gewoon in Rotterdam geslacht kunnen worden. Het probleem is dat onze westerse wereld geregeerd wordt door economische en materialistische motieven en helaas worden onze dieren daar de dupe van. Laten we dat een halt toeroepen! Iets minder vleesconsumptie en een eerlijke prijs voor voedsel in onze welvaartsstaten moeten we toch kunnen opbrengen. Dan sparen we nog maar een paar maanden langer voor die mooie elektronica die ons zo toelacht in de folders.

 • no-profile-image

  m.s.beastly

  Woordvoerder Vermeer van ZLTO uit constant zijn onvrede over de ‘vervuilde’ discussie die een groep ongenuanceerde mensen voert. Met milieudefensie kan het ZLTO helemaal niet door één deur. Logisch het allereerste burgerinitiatief dat in zeer korte tijd ruim meer dan 100.000 handtekeningen verwierf tégen varkensflats en megastallen werd bereikt door deze club. De politiek kan hier niet meer omheen. Vermeer klaagt dat ‘simpele’ bekende Nederlanders een simpele boodschap uitventen. Dus een van Nederlands meest gerespecteerde rechtsfilosofen, hoogleraar en columnist Paul Cliteur valt hier ook onder? Hij is namelijk een van de eerste bekende Nederlanders geweest die tijdens een ludieke actie in een varkensstal dierenrechten aan de orde stelde. Vermeer durft het zelfs aan om mondiale ontwikkelingen zoals water- en voedseltekorten in zijn argumenten vóór schaalvergroting te integreren. Alsof de bio-industrie de wereld een gunst verleend! De rampspoed van ontbossing, vervuild water, de CO2 uitstoot veroorzaakt door transporten over en weer van veevoer, dieren en mest komt juist op het conto van de bio-industrie. Waterverspilling is door de intensieve veehouderij uitgevonden! De vleesberg groeit en groeit, 100.000 ton varkensvlees ligt opgeslagen. Brussel geeft subsidie aan boeren om varkensvlees op te slaan. Er wordt subsidie gegeven op de export van varkensvlees. Om goedkoop veevoer te creëren wordt overwogen om genetisch aangepaste gewassen toe te laten in de EU. Voor het transport van deze gewassen wordt ook subsidie aangevraagd. Met Comfort Class stallen en Volwaard-kippen probeert men een beetje stroop om de mond van de consument te smeren zodat de grote ondernemers ongestoord kunnen doorstomen op de doodlopende weg die nu ineens ‘agro business’ heet. En boeren die nog echt een beetje plezier aan hun dieren en land willen beleven kunnen aan de slag met hun streekproducten en zorgboerderijen. Brussel verspilt dáár echt geen subsidies aan. Wèl krijgt Turkije 159 miljoen euro gedurende twee jaar van de EU ter ondersteuning van het plattelandsbeleid! Gelukkig zullen daar géén varkensflats verrijzen.

 • no-profile-image

  usciolu

  Michel, houd vol, ik steun je. Ik ben met je eens: vlees is te goedkoop. Een kip kostte in de jaren 50 bijna net zoveel als nu. Al die jaren is er dus op dierenwelzijn ingeleverd. Een prijs voor een dier dat een goed leven heeft gehad, ligt ettelijke malen hoger.
  Ik hoop dat er steeds meer consumenten komen die bereid zijn om extra te betalen voor dierenwelzijn zodat boeren als jij het kunnen volhouden. Als nu de winkelketens nog willen meewerken en de overheid wat prijsstimulerende maatregelen neemt, komt dierenwelzijn weer een beetje dichterbij.

 • no-profile-image

  veehouder

  Schreuder het is nog minder dan 7%
  17.000.000 (misschien minder) mensen, 1%= 170.000 dus het is nog minder dan 1% van de bevolking,die net als propaganda machine Thieme, verkeerd/half wordt voorgelicht!!

  Dick de Vos,
  Meat the truth en als de waarheid M.Thieme te dicht bij komt, vertrekt ze in de Hummer,omdat ze geen tegenwoord kan en wil bieden.
  Nee, Wagening is volgens haar een waardeloos instituut, hmmm klopt heel erg "kuch"kuch"

 • no-profile-image

  Michel

  Zo, hebben we deze ongein ook weer achter de rug.

 • no-profile-image

  een wakker dier

  Ja sorry dat ik weer zo te keer ga, ik ben mijn pilletjes weer vergeten in te nemen. Ik ben in mijn jeugd veel gepest, en daardoor heb ik een enorm minderwaardigheidscomplex. Jullie boeren zijn belangrijk, jullie voeden de wereld. Maar ik stel niks voor, ben een luie nietsnut. En dan word ik jaloers he, op mensen waar de wereld niet zonder kan. En dan begin ik te bleren. Maar ik zal snel mijn anti-depressia pilletjes innemen. Sorry boeren

 • no-profile-image

  Michel

  Over te schakelen van intensieve naar kleinschalige veehouderij ?? Met dit plan blijft er geen boer over in NL, ze vertrekken allemaal naar het buitenland en volkomen terecht. Want uit onderzoek is gebleken dat de boer harder en zwaarder moet werken voor veel minder geld, welke ook nog eens een subsidie vanuit de overheid blijkt te zijn. Lijkt jou dat wat Dick, langer en zwaarder werken voor veel minder geld ? Dacht het niet dus. En "Meet de trut" is een propagendafilm van pvdd, gewoon ongeloofwaardig dus. Dat jij, Dick, erin gelooft zegt veel over jou. Blijkbaar geloof jij alles waarover er een film wordt gemaakt. Sorry Dickie, maar Harry Potter bestaat niet. En als jij nu eerst eens een bezoek wilt brengen aan een varkenshouderij, dan weet jij waar jij over praat. Boeren, vecht voor uw toekomst !!

 • no-profile-image

  Michel

  Gadverdamme usciolu, ik mag het niet meer horen dat gedram over tijdgeest ! Als jij, als consument, gewoon een eerlijke prijs betaalt voor voedsel dan was het allang anders geweest. Maar nee, jij moest 4 maal op vakantie, LCD tv, nog een grotere auto en 3 laptops en een nieuwe vriendin hebben. Dus moet er bezuinigd worden op voedsel. En dan moet je nu niet aan komen "drietten" (zeuren in het Nederlands) met dat onnozele gedram over tijdgeest. Gewoon een eerlijke prijs betalen voor een stuk (h)eerlijk voedsel !! (Sorry dat ik even boos werd, het is niet persoonlijk bedoelt.)

 • no-profile-image

  jac

  De tijdsgeest veranderd, ja. Mensen zijn hoger opgeleid maar staan steeds verder af van de werkelijkheid....
  Propagandamachines als PvdD en wakker D met acties op straat, spotjes op radio en tv en met propagandafilms openen mensen niet de ogen, ze strooien hoogstens zand in de ogen. Veel mensen zijn zo losgerukt van de werkelijkheid over voedselproduktie dat ze alles geloven wat deze propagandamachines hun voorhouden. De werkelijkheid kan daar niet tegen op boksen blijkbaar. Als mensen die werkelijk weten hoe het zit iets zeggen worden ze gelijk afgemaakt door deze propagandisten. Werkelijkheid verkoopt ook niet in de media, leugens en bangmakerij wel.

 • no-profile-image

  usciolu

  Ook al is het burgerinitiatief verworpen, de tijdgeest houd je niet tegen. Als een idee beetje bij beetje doorbreekt, kan geen legermacht het stoppen. Dierenwelzijn wordt de trend en zal de agenda voor de komende tientallen jaren gaan bepalen.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.