Home

Achtergrond

Europa’s bovenaardse ambities niet ten koste van voedselproductie

Het Europese satelliet-navigatiesysteem Galileo wordt deels gefinancierd uit het overschot op de landbouwbegroting.

Dat lijkt ernstiger dan dat het in werkelijkheid is, meent Esther de Lange, lid van de commissie landbouw en de begrotingscommissie van het Europees Parlement. "De landbouw betaalt geen wisselgeld."

Deze week nam het Europees Parlement de begroting voor volgend jaar aan, na lange onderhandelingen met de Raad van Ministers. Die onderhandelingen stonden vooral in het teken van de financiering van Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie.

Na tegenvallende private investeringen moest voor Galileo een aanvullend bedrag van 2,4 miljard euro gevonden worden. Uiteindelijk is besloten dat een groot deel van dit bedrag – 1,6 miljard euro – gefinancierd zal worden uit het overschot op de landbouwbegroting. Onze landbouwproductie als wisselgeld voor Europa’s ambities in de ruimte, zo lijkt het op het eerste gezicht. Toch ligt de werkelijkheid iets anders.

Allereerst gaat het om geld uit de lopende landbouwbegroting van 2007 dat niet wordt benut. Door de goede marktsituatie in verschillende sectoren zijn de uitgaven voor bijvoorbeeld interventie minder hoog dan begroot. Het geld dat hiermee bespaard wordt, kan niet alsnog voor andere zaken binnen de landbouw worden ingezet en kan volgens de Europese begrotingsregels ook niet worden meegenomen naar volgend jaar.

Er wordt dus geen gebruik gemaakt van geld dat anders bij de landbouw terechtgekomen zou zijn. Het overschot zou normaal gesproken terugvloeien naar de lidstaten, maar deze hebben besloten dat het geld op de Europese begroting kan blijven ter financiering van Galileo in de komende jaren.

Ten tweede wordt er geen beroep gedaan op de landbouwbegroting van 2008. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie voor de financiering van Galileo was dat wel het geval.

Ik heb me daar samen met collega’s uit de landbouw- en begrotingscommissie sterk tegen verzet. Ondanks goede vooruitzichten weten we immers niet zeker hoe de markten zich volgend jaar ontwikkelen. Bovendien heeft de MKZ-uitbraak van 2001 ons wel geleerd dat een flinke uitbraak van een dierziekte de EU meerdere jaren op een rij ettelijke honderden miljoenen euro’s kost. In dergelijke gevallen zal de verwachte marge op de landbouwbegroting van 2008 hard nodig zijn binnen de landbouwsector zelf.

Het zou dan ook roekeloos zijn geweest deze marge nog voor het jaar begint toe te kennen aan Galileo en ik ben blij dat het uiteindelijke akkoord niet aan de landbouwbegroting van volgend jaar tornt.

Natuurlijk verdient de hele exercitie geen schoonheidsprijs. Er is jarenlang onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2007-2013 en nu wordt al in het eerste jaar van die periode besloten om dat akkoord open te breken. Ook moeten we ervoor waken dat er geen precedent geschapen wordt. Europa’s bovenaardse ambities mogen niet ten koste gaan van de vruchten van onze aarde. Al hebben Galileo en het gemeenschappelijke landbouwbeleid wel één ding gemeen.

Net zoals ik vind dat we een landbouwbeleid nodig hebben om niet afhankelijk te zijn van het buitenland als het om ons dagelijkse voedsel gaat, lijkt het ook niet verstandig om voor satellietnavigatie uitsluitend afhankelijk te blijven van het Amerikaanse GPS-systeem. Om die reden heeft het CDA in het Europees Parlement kunnen instemmen met het akkoord over Galileo en om diezelfde reden zullen wij blijven werken aan de voortzetting van een Europees landbouwbeleid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.