Home

Achtergrond

Convenant meststoffen Rijnland en boomkwekerijsector

Het hoogheemraadschap van Rijnland, LTO Noord, de Vereniging Kring Boskoop en de Vereniging van Vasteplantenkwekers, hebben gisteren een convenant gesloten voor het gebruik van meststoffen op containervelden in de boom- en vasteplantenteelt.

Met het convenant willen de organisaties aangeven dat zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien in het terugdringen van de belasting van het oppervlaktewater door meststoffen. Tegelijkertijd onderstrepen zij het economisch belang van de sector.

Telers van vasteplanten en bomen hebben voortaan de keuze uit een aantal oplossingen, die er alle op gericht zijn uitspoeling van meststoffen naar het oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken.

Met het gezamenlijk planten van een boom (Robinia pseudoacacia 'Bessoniana') bij het kantoor van Rijnland in Leiden toonden de sector en het hoogheemraadschap dat zij vertrouwen hebben in een vruchtbare samenwerking.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.