Home

Achtergrond

Constructie met Polen mislukt

De agrarische sector maakt volop gebruik van werknemers uit het buitenland. Ook Poolse werknemers worden volop ingezet. Als de ingeschakelde ‘werknemers’ als zelfstandige ondernemers aan te merken zijn, is er in principe geen loonbelasting verschuldigd door de opdrachtgever. Of er daadwerkelijk sprake is van zelfstandige ondernemers is soms twijfelachtig. Dit levert grote risico’s op voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de door de fiscus gemiste loon- en omzetbelasting.

In een recente uitspraak van het gerechtshof van Amsterdam is uitgemaakt dat een ondernemer die Polen inschakelde, terecht aansprakelijk gesteld is voor loonheffing en omzetbelasting. Het hof prikte door de vennootschap onder firma (vof)-constructie heen.

De door het hof beslechte zaak was als volgt:
W. werkt in vof-verband samen met Polen. De Polen verrichten sloopwerkzaamheden voor een ondernemer. Als W. vervolgens zijn belastingschulden niet voldoet, wordt de ondernemer - als inlener - aansprakelijk gesteld voor de niet afgedragen loonheffing en omzetbelasting.

Hof Amsterdam beslist vervolgens dat de Polen hun werkzaamheden in dienstbetrekking voor W. verrichtten. Het hof gaat hiermee voorbij aan de vof-constructie. Volgens het hof heeft de ontvanger van de Belastingdienst de ondernemer terecht aansprakelijk gesteld voor de in verband met de werkzaamheden verschuldigde loonheffing en omzetbelasting. Het hof verwerpt verder alle overige stellingen van de ondernemer die als doel de matiging en vermindering van de aansprakelijkstelling hadden.

Het berechte geval geeft nog eens duidelijke aan dat erg goed opgelet moet worden met wie men zaken doet. Als achteraf blijkt dat het bedrijf waarmee men zaken doet geen omzet- en/of loonbelasting afdraagt voor zijn werknemers, kan de oorspronkelijke opdrachtgever alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘uitzendbureau’

Meer informatie Uitspraak Hof Amsterdam, 22 oktober 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.