Home

Achtergrond

CTGB verleent uitbreiding aan Oberon

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft een uitbreiding toegekend aan het middel Oberon op basis van de werkzame stof spiromesifen (12588).

Het middel was al toegestaan als insecten- en spintmijtenbestrijdingsmiddel in de niet grondgebonden en bedekte teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten. De uitbreiding geldt voor de grondgebonden bedekte teelt van deze gewassen.

Ook is het dringend vereiste middel AZ500 op basis van isoxaben (12978N) officieel toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel met maximaal één toepassing per teelt of teeltseizoen in de onbedekte pot- en containerteelt van traag groeiende en laagblijvende boomkwekerijgewassen en vaste planten die de pot niet volledig bedekken. Toelatinghouder is de NBvB. Onder de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen ook brancheorganisaties een dringend vereist middel aanvragen.

Het CTGB heeft op 12 december de lijst van niet meer toegelaten niet- geprioriteerde middelen en biociden 2007 in de Staatscourant
gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar maken bij het CTGB.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.