Home

Achtergrond

Bos: Kabinet zet fiscale aanpak topinkomens door

Het kabinet gaat onverminderd door met het voorbereiden van fiscale maatregelen voor het aanpakken van excessieve beloningen in het bedrijfsleven.

Minister Wouter Bos (Financiën) zei dat vandaag nadat hij het rapport van de commissie-Frijns in ontvangst had genomen, die nagaat in hoeverre de gedragsregels van de code-Tabaksblat worden nageleefd. Frijns verzet zich tegen wettelijke maatregelen omdat ze eenvoudig te ontduiken zijn en bovendien schadelijk voor het vestigingsklimaat. De commissie bepleit zelfregulering.

Bos zou ook het liefst zien dat de bedrijven uit zichzelf de gedragsregels volgden, maar volgens hem blijkt juist dat de code bij het toekennen van beloningen het slechtst wordt nageleefd. Zo ligt bij vertrek van een bestuurder de beloning vaak boven het afgesproken jaarsalaris.

In het algemeen neemt het kabinet de aanbevelingen van Frijns over. Zeer te spreken is Bos over de sterkere, corrigerende rol die wordt gelegd bij de raad van commissarissen van bedrijven. Bos beschouwt de raad "als de poortwachter in het beloningsdebat''. Aanbevelingen die de commissarissen de mogelijkheid geven ook met terugwerkende kracht in te grijpen in al toegekende beloningen ziet het kabinet wel zitten.

"Zo komt er een ultieme correctie wanneer een beloning niet redelijk is'', aldus Bos. Volgens hem biedt dat de raad van commissarissen ook de ruimte om beloningen te maximeren wanneer een bedrijf onderwerp is van overname- of fusiegeruchten. Vaak hebben dat soort geruchten gevolgen voor de beurswaarde van het bedrijf en als gevolg daarvan ook voor het beloningspakket van een bestuurder. De Tweede Kamer is al voorstander van zo'n aanpak.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.