Home

Achtergrond 376 x bekeken

Belastingnormen voor de tuinbouw

Ook voor de tuinbouwsector maakten de Belastingdienst en vertegenwoordigers van de tuinbouwadviseurs nieuwe afspraken over de berekening van de jaarwinst in 2007. De vastgestelde normen betreffen de afschrijving van investeringen in bedrijfsmiddelen voor de glastuinbouw en voor de teelt van champignons. Verder is de waardering van champignons, veldinventaris onder glas en aspergeopstanden vastgesteld.

De afspraken rondom de lopende proefprocedures over de activering van veldinventaris zijn niet meer in de landbouwnormen opgenomen. De afgesproken ingroeiperiode is eind 2006 afgelopen. De Hoge Raad moet nog uitspraak doen in de proefprocedures over de vraag of veldinventaris onder glas al dan niet gewaardeerd moet worden. Hopelijk wijst de Hoge Raad snel arrest, zodat er duidelijkheid komt over deze vraag.

Met ingang van 1 januari 2007 moet bij de vaststelling van de landbouwnormen ook rekening gehouden worden met de afschrijvingbeperkingen in artikel 3.30, tweede lid, van de Wet IB 2001. In dit artikel is bepaald dat voor zogeheten 'andere bedrijfsmiddelen' de afschrijving ten hoogste 20 procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel bedraagt. Een afwaardering op lagere bedrijfswaarde is naast de ‘normale’ afschrijving soms ook mogelijk in de tuinbouwsector.

De vier hierna genoemde bedrijfsmiddelen hebben een objectief bezien kortere levensduur dan 5 jaar, waardoor afwaardering op lagere bedrijfswaarde mogelijk is. Dit zijn anjers, gerbera’s, bouvardia’s en tweejarige substraatmatten. Ze hebben alle een restwaarde van 0 procent en een levensduur van 3 jaar, behalve de substraatmatten die 2 jaar meegaan.

Met name de TAAK (Vereniging van Tuinbouw-accountants/administratiekantoren ‘Het Westland/De Kring’) speelde een grote rol bij het vaststellen van de normen van 2007 voor de tuinbouw. De volledige tekst van de landbouwnormen 2007 is op korte termijn raadpleegbaar via internet op www.belastingdienst.nl. Dit artikel hoort bij de serie over de fiscale landbouwnormen.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Landelijke landbouwnormen 2007

Lees ook Nieuwe normbedragen bedrijfsopvolgingsfaciliteit Successiewet

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘veldinventaris’

Meer informatie Zoekresultaten met trefwoord ‘landbouwnormen’ op de website van de Belastingdienst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.