Home

Achtergrond 251 x bekeken

'Bedrijventerreinen beter benutten'

Het kabinet wil efficiënt omgaan met de ruimte die beschikbaar is voor bedrijventerreinen.

Een task force onder leiding van Peter Noordanus, oud-wethouder van Den Haag, moet in mei 2008 advies uitbrengen over de mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen beter te benutten.

Daarmee wordt onnodige aanleg van nieuwe bedrijventerreinen tegengegaan. Milieudefensie voert hiertegen actie en had het liefst gezien dat het kabinet een stap verder zou gaan door de aanleg van nieuwe terreinen te verbieden.

De ministerraad stemde vandaag in met een aanpak, zoals voorgesteld door minister Jacqueline Cramer (VROM). Met provincies en gemeenten zijn afspraken gemaakt over het ramen van de behoefte aan terrein en een betere regionale afstemming. Ze zouden pas over moeten gaan tot nieuw bedrijventerrein als herstructurering van bestaande bedrijventerreinen of betere benutting van bestaand bebouwd gebied geen uitkomst kunnen bieden.

De task force van Noordanus heeft ook als opdracht te bezien hoe de kosten van herstructurering gedekt kunnen worden door de verschillende partijen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.