Home

Achtergrond 1 reactie

Bali even krachteloos als Kyoto

Op het Indonesische eiland Bali is de klimaattop afgerond. De resultaten zullen even weinig effect hebben als het verdrag van Kyoto, stelt Paul Gerbrands.

Paul Gerbrands is historicus en voorzitter van de Stichting Club van 10 miljoen, die zich inzet voor het terugbrengen van het bevolkingsaantal. "Alleen een voortplantings-verbod kan effect hebben."

De conferentie van Bali zal even weinig effect op het milieu hebben als het verdrag van Kyoto. Want ook Bali pakt slechts de gevolgen aan en niet de oorzaken van de milieuvervuiling. De economische groei in de wereld zal immers de voorgenomen vermindering van de vervuiling snel weer teniet doen.

Om aan de wereldwijde energiebehoefte tegemoet te komen, wordt fors ingeteerd op de totale voorraad fossiele brandstof. De aarde heeft er miljarden jaren over gedaan om die voorraad te vormen en in ruim twee honderd jaar dreigt het merendeel ervan verbruikt te worden.

De wereldbevolking stijgt van ongeveer 6,5 nu naar 11,5 miljard tegen het einde van deze eeuw. Dat betekent een economische groei en minimaal een verdubbeling van het huidige energieverbruik. Van de vervuiling ten gevolge van die verdubbeling kan niemand zich nog een reële voorstelling maken.

Terugdringing van uitstoot van voor het milieu schadelijke stoffen, zoals in Kyoto afgesproken, is tegen deze achtergrond een te verwaarlozen stap op weg naar een schoon milieu. Omdat het volgende verdrag van Kyoto noch de economische groei noch de bevolkingsgroei zal kunnen stoppen, is dat verdrag nog vóór de ondertekening al zonder wezenlijke betekenis.

Een maatregel die wel hout zou snijden, is een voortplantingsverbod gedurende vijf jaar voor alle bewoners van alle landen in de wereld. Nu komen er elk jaar netto 80 miljoen mensen op aarde bij. Door een dergelijke maatregel zou in ieder geval de factor mens als vervuiler numeriek worden aangepakt. En als tweede maatregel zou er een absoluut verbod moeten komen op economische groei, gedurende tien jaar. In ieder geval voor alle landen boven een bepaald bruto nationaal inkomen. Dat dwingt nog enige stabilisatie van gebruik van grondstoffen af. Ook de kans op minder vervuiling en enige prijsbeheersing van brandstof wordt daarmee iets groter.

Naast brandstof zullen ook voedsel en drinkwater meer vragen van de portemonnee van ieder individu, waar ook ter wereld. Op de aarde als voedselleverancier zal onder meer vanwege de stijgende zeespiegel een steeds zwaarder beroep moeten worden gedaan.

Het aantal ondervoede en arme mensen zal met de huidige vooruitzichten blijven stijgen. Hun overlevingskans zal niet overal even groot blijven. Het nobele beginsel van de sterkste schouders onder de zwaarste lasten zal deze eeuw zwaar op de proef worden gesteld. Ook de vrije concurrentie wordt een meer te verdedigen beginsel, als honger een handelsproduct wordt.

Omdat wij allemaal zijn grootgebracht met het groeiprincipe, zullen de twee door mij genoemde maatregelen grote weerstand en onbegrip opwekken. Die tasten immers onze fundamentele vrijheid aan. Maar zolang onze vrijheid van keuze zich beperkt tot de cirkel van groei en welvaart, gaan we een echte vrije keus uit de weg. We bedenken geruststellende schijnmaatregelen die het predicaat duurzaam niet verdienen. Zodoende blijven we het milieu te zwaar belasten. En we maken de milieuproblematiek ondergeschikt aan groei en welvaart. Maar het milieu verdient juist een hogere prioriteit. Want overleven in vrijheid kan alleen maar op een duurzame manier.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Marcel Thonen

  Nog even dit:
  Komende 40 jaar een extra (fossiele) energie productie van 4 tot 16 % !!
  Aantal auto’s nu in Nederland 6 miljoen…..2050 …12 miljoen auto’s
  (ALLEEN al in ons land!!!!)
  Productie woningbouw per jaar 70.000 huizen.
  Meer mensen is meer energie, meer produceren en consumeren.
  Snelwegen van 2 naar 3 baans, ALLE snelwegen krijgen verlichting.
  Gebouwen s’nachts baden volop in het licht, reclame zuilen RIJZEN de pan uit.
  Amerikanen vinden het wel best!
  China heeft een groei van 10% per jaar.
  India idem.
  HOEZO Klimaat verdragen? Nog meer weten?

Of registreer je om te kunnen reageren.