Home

Achtergrond 1 reactie

‘Als je eenmaal eraan gewend bent, kun je niet meer zonder’

Bas Bouthoorn heeft in maatschap met zijn vader een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer en is deelnemer aan het project ‘Wieringermeer precies’. Het bedrijf werkt met SBG GPS-besturing. Het bedrijf richt zich hoofdzakelijk op de teelt van pootaardappelen. Agrarisch loonwerk is een groeiende tak binnen het bedrijf.

Op welke trekkers hebben jullie gps en hoe werkt he ?
,,We hebben het nu op twee trekkers, een John Deere 6400 en een John Deere 6330. We werken met een GPS-ontvanger en 1 computer die uitwisselbaar is tussen de trekkers. De 6330 is deze zomer nieuw gekomen en gelijk voorzien van gps-besturing omdat deze trekker de werkzaamheden van de 6400 gedeeltelijk zal overnemen. Het systeem stuurt geheel zelf, je hoeft dus niet meer zelf te sturen. Je moet alleen de trekker voor het perceel rijden, de machine in zijn werk zetten en de besturing aanzetten.’’

Voor welke werkzaamheden gebruiken jullie de gps?
,,We leggen er bietenland mee klaar voor het zaaien, frezen er aardappelland mee en brengen er de geulen mee aan waar de pootcombinatie doorheen kan rijden. Ook wordt de gps gebruikt bij het aanfrezen van de aardappelen, het zaaien van de wintertarwe en het uitzetten van kopakkers voor het poten of zaaien.’’

Welke voordelen heeft gps op jullie bedrijf?
,,Het grootste voordeel is het feit dat alles er netjes bij ligt en ook de sluitrijen allemaal gelijk zijn. Dit brengt direct een kleine besparing met zich mee in arbeid, slijtage, brandstof, zaai- of pootgoed en gewasbeschermingsmiddelen.
Een groot voordeel is gemak en rust tijdens het poten van ons pootgoed. We planten de pootaardappelen met een Structural snarenplanter. Het is met deze machine erg moeilijk om recht te rijden. De aandacht van de chauffeur ging dan ook vaak voor 80% uit naar het recht rijden en veel te weinig naar de eigenlijke werkzaamheden het poten van de aardappelen. Tegenwoordig zit de chauffeur rustig in de trekker en kan hij zich maximaal concentreren op het poten en het bedienen van de pootcomputer. Daardoor komen er minder groene aardappelen in het te rooien pootgoed. Met name in de Spunta’s speelt dat, want dat is een erg lange aardappel die snel uit de rug groeit, zeker als de poter niet midden in de aangefreesde rug groeit.’’

Brengt gps ook nadelen met zich mee?
,,Als het signaal wegvalt of er zijn problemen met het besturingssysteem ben je tijdelijk uitgewerkt, het is erg moeilijk om zelf zonder GPS nauwkeurig verder te gaan met de werkzaamheden. Dit kan soms betekenen dat je met meerdere werkzaamheden stilvalt.
Als je eenmaal aan het systeem gewend bent kan je niet meer zonder. Een ander nadeel kan zijn wanneer de trekker die uitgerust is met systeem stuk gaat, dan is het niet mogelijk om gauw met een andere trekker verder te gaan met de werkzaamheden.’’

Zorgt gps voor voldoende rendement?
,,Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren hebben we het gevoel dat er toch wel een capaciteitsverhoging van 5 % met te behalen valt. De besparing op zaaizaad en plantgoed is in onze ogen ook wel 5 %.’’

Welke gevolgen heeft gps in de bedrijfsvoering?
,,We hebben de perceelsgrenzen zo proberen te verleggen dat elk perceel op een werkgang van 3 meter breed eindigt. Dit is ideaal en levert een hoop gemak en tijdsbesparing op. Een ander punt is dat we proberen de werkgangen elk jaar op dezelfde plek te leggen.’’

Voor welke ondernemers is gps aan te raden?
Ik denk dat het vooral aan te raden is voor ondernemers die gewassen telen waar precisie erg belangrijk is. Ook voor loonwerkers is het een groot voordeel, het is een service die je aan klanten verleent en het is capaciteitsverhogend en arbeidsbesparend, en arbeid is toch meestal de grootste kostenpost.’’

Hebben jullie nog meer plannen of mogelijkheden met GPS?
,,In 2008 willen we het ook gebruik bij het spuiten. Verder zijn we van plan om variabel/plaatsafhankelijk aardappels te poten. Dit betekend dat door het koppelen van bodemkaarten aan het gps-systeem plaatsspecifiek gepoot kan worden met de juiste pootafstand. Het systeem zal dan automatisch de pootafstand continu bijregelen. Dit is een onderdeel van het project ‘Wieringermeer precies’ en de ontwikkeling van de techniek is op dit moment in volle gang.''

Eén reactie

  • no-profile-image

    jan

    GPS is net een boerin!

Of registreer je om te kunnen reageren.