Home

Achtergrond 1 reactie

Alle sectoren in veehouderij staan voor grote uitdagingen dierenwelzijn

Dierenwelzijn en diergezondheid zouden per sector apart moeten worden aangepakt. Onder verantwoordelijkheid van de sector zelf.

Dat heeft Ludo Hellebrekers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, donderdag in het rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden naar voren gebracht.

Veehouders produceren voedsel voor mensen. Dat brengt grote verantwoordelijkheden met zich. Over die verantwoordelijkheid heeft de denkgroep Wijffels in 2001 heldere uitspraken gedaan. Integrale interdepartementale aanpak was het devies. Van die aanpak ziet de KNMvD in de huidige visie van de minister onvoldoende terug. Het beleid en de aanpak zijn versnipperd. Twee aparte nota’s waarbij de relatie tot de Wet Dieren niet echt uit de verf komt.

Dierenwelzijn én diergezondheid zijn in de visie van de KNMvD te verbeteren door positieve prikkels. Eigen verantwoordelijkheid van de sector en zelfregulering horen daarbij voorop te staan, maar daar hoort wel een stok achter de deur bij. De overheid heeft daar een duidelijke verantwoordelijkheid door duidelijke regels te stellen.

Verder ontbreekt in beide nota’s een goede inventarisatie van de juridische knelpunten van de huidige wetgeving. Zoals het er nu uitziet wordt geen geld uitgetrokken om die inventarisatie te maken. Een goede juridische analyse biedt de kans om tot een betere Wet Dieren te komen. Dierenartsen, burgers, handhavers en rechtsprekende organen hebben daar behoefte aan.

Voor de veehouderij ziet de KNMvD enorme uitdagingen. De afzet van producten van gevaccineerde dieren en de aanpak van de MRSA-problematiek in verschillende sectoren zijn daar slechts twee voorbeelden van. Ook het gebruik van antibiotica vraagt de volle aandacht en het terugdringen van het gebruik dient te worden gerealiseerd door te investeren in ziektepreventie.

Ziektes bij dieren zijn te voorkomen door de weerstand te verhogen. Dat gaat niet alleen met entstoffen maar vooral ook met goede huisvesting, voeding en management. Met name bij deze laatste punten liggen de uitdagingen om het gebruik van antibiotica te kunnen reduceren. De kans op reductie zal naar onze verwachting sneller worden gerealiseerd door te focussen op de stal, het voer en het management, in plaats van alle aandacht te richten op de robuustheid van dieren.

Antibiotica dienen in de visie van de KNMvD niet te worden ingezet als managementmiddelen in een economische afweging. Antibiotica horen selectief en correct te worden ingezet om zieke dieren beter te maken. Een beter inzicht in de verbruikcijfers van diergeneesmiddelen per sector biedt mogelijkheden om verbetertrajecten in te zetten. De KNMvD zal zich daar blijvend voor inzetten en onderstreept daarbij het belang van de vaste een-op-een-relatie dierhouder-dierenarts. Maatwerk per bedrijf vanuit deskundige veterinair advies is ons devies.

Het bestuur van de Productschappen Vee en Vlees besluit 12 december over de nieuwe voorwaarden IKB vleeskalveren. In deze voorwaarden wordt de kalverhouder gevraagd een overeenkomst met een dierenarts te sluiten. Dit is een voorbeeld waarbij een sector tot concrete stappen overgaat.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  johan kamp

  je kunt beter proberen te zoeken naar oplosingen om aandoeningen en ziektes te voorkomen dan verplichten.
  wandt er is niemand tegen verkomen van zieke dieren , en er is nog veel winst te haalen met het oplossen van tekorten van vit, en mineralen en gisten.
  laat hier de overheid eens geld in steken wandt geneesmidelen fabriekanten doen dit niet.
  ik heb hier goede ervaringen mee en heb het stervte % en het medizijn gebruik gereduceert tot nihiel bij de kalveren .

Of registreer je om te kunnen reageren.