Home

Achtergrond 179 x bekeken

Afspraken op klimaattop Bali

Twee jaren van onderhandelingen: Bijna 190 landen zijn het eens geworden om met twee jaar durende onderhandelingen, uiteindelijk in 2009 in Kopenhagen een nieuw milieupact te sluiten.

Dit zal in 2012 in werking treden, als het Kyoto-verdrag is verlopen. De eerste gesprekken beginnen in april 2008.

De landen zijn overeengekomen dat ,,diepgaande vermindering van wereldwijde emissies vereist is om de uiteindelijke doelstellingen te bereiken''.

Arme en rijke landen: In de tekst wordt onderscheid gemaakt tussen rijke en arme landen. Het roept de rijkere landen op tot meetbare uitstootbeperkingen en ontwikkelingslanden tot 'verminderingsacties'.

Routekaart Bali: In de zogeheten 'Bali routekaart' staan afspraken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, het brengen van schonere technologieën naar ontwikkelingslanden, het stoppen van ontbossing, het helpen van arme landen bij de bescherming van hun welvaart en bevolking tegen de gevolgen van klimaatverandering zoals droogte, cyclonen en stijgende zeeën.

Fonds voor arme landen: Het VN-fonds om arme landen te helpen bij klimaatschade moet beter worden gevuld. Het adaptatiefonds bevat nu slechts 25 miljoen euro, maar kan toenemen tot ongeveer een à drie miljard euro per jaar rond 2030 als investeringen in groene technologie in ontwikkelingslanden toenemen.

Emissierechten: Een betaal- en behoudsysteem moet de CO2-uitstoot door ontbossing terugdringen. Armere landen mogen vanaf 2013 emissierechten verkopen aan rijkere landen als ze hun tropische bossen niet aantasten.

Groene technologie: Groene technologie vormt een belangrijke eis van de ontwikkelingslanden. Zij willen geen economische groei opofferen om klimaatverandering tegen te gaan, maar kunnen klimaatvriendelijkere technologieën niet betalen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.