Home

Achtergrond

Afschrijvingen bij bepalen draagkracht voor alimentatie

Afschrijvingen zijn er niet voor niets. Voor goederen die in waarde dalen en te zijner tijd vervangen moeten worden, is afschrijving acceptabel. Voor het vaststellen van alimentatie is discussie mogelijk over het tempo van afschrijving, gelet op de fiscaal toegestane mogelijkheden van versnelde en/of willekeurige afschrijvingen. Als er geen waardedaling is, kan correctie nodig zijn voor een alimentatievaststelling. De rechtbank Leeuwarden deed een interessante uitspraak over afschrijving op melkquotum in verband met alimentatie.

Casus
In een scheiding waarbij de vrouw zowel om partneralimentatie als kinderalimentatie heeft verzocht, stelt de man zich op het standpunt dat voor het bepalen van de draagkracht van de man rekening moet worden gehouden met de afschrijvingen op het melkquotum. De vrouw voert verweer tegen de afschrijving op het melkquotum en meent dat nog niet vaststaat dat het melkquotum in 2014 wordt afgeschaft.

Afschrijvingen bijgeteld
Tot deze uitspraak rekende de rechtbank in alimentatiezaken voor het bepalen van het netto-inkomen van een agrariër de afschrijving op het melkquotum geheel mee als netto-inkomen. Deze afschrijvingen worden beschouwd als een fiscale aftrekpost. Voor het bepalen van de draagkracht gelden deze afschrijvingen dan als verteerbaar inkomen en worden bijgeteld als netto-inkomen.

2014
Hoewel het nog niet duidelijk is, kunnen verdere hervormingen in de landbouw leiden tot het loslaten van het melkquoteringssysteem. Hierbij is het een economisch principe dat tegen een lagere prijs een nieuw evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod op de Europese zuivelmarkt. Als het quotumstelsel wordt afgeschaft, is het quotum niets meer waard.

Kennelijk acht geslagen op toekomstig beleid, heeft de rechtbank Leeuwarden een nieuwe rekenwijze uitgestippeld met betrekking tot afschrijvingen van melkquotum.

Rekenwijze
Er wordt uitgegaan van de boekwaarde van het aanwezige quotum aan het einde van het meest recente boekjaar. Deze boekwaarde delen door het aantal jaren tussen het afgesloten boekjaar en 2014 geeft de daadwerkelijke afschrijving per jaar. De fiscale afschrijvingen worden verminderd met de daadwerkelijke afschrijvingen per jaar. Het resterende bedrag wordt netto bijgeteld bij het netto-jaarinkomen. Zodoende hanteert de rechtbank naar redelijkheid en billijkheid een (nieuw) te volgen uitgangspunt bij het hanteren van afschrijvingen op quotum.

Als het beleid ten aanzien van het afschaffen van het melkquoteringssysteem verandert, kan men de rechter verzoeken om de vastgestelde alimentatie te wijzigen met een beroep op artikel 1:401 BW.

Mr. ir. W. de Jongh, gecertificeerd NMI-mediator en advocaat. Ze is werkzaam bij A en S Advocaten te Wageningen

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘echtscheiding’

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Leeuwarden, 4 oktober 2006

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.