Home

Achtergrond

Aanscherping mestnormen gaat door na moties

De aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat gaat door. De Tweede Kamer verwierp donderdagavond 20 december de moties die dat wilden tegen houden. Moties betreffende Betacal (kalkpoeder uit suikerbieten), proefprojecten voor mineralenconcentraat boven de norm voor dierlijke mest en soepelere normen voor weidende koeien komen wel in de uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet.

VVD-Kamerlid Snijder diende twee moties in die de minister verzoeken af te zien van aanscherping van de normen. Ondanks steun van de fracties van CDA, VVD, PVV en mevrouw Verdonk werden deze moties verworpen. Minister Verburg had aanneming van de moties met klem ontraden, omdat Nederland daarmee gemaakte afspraken met Brussel zou schenden.

Wel aangenomen werd een motie van Snijder die het gebruik van Betacal aantrekkelijker maakt. Betacal is een fijne neerslag van koolzure kalk gemengd met enige organische stof, ontstaan bij de zuivering van ruwsap uit bieten. Ook de motie van PvdA-Kamerlid Waalkens om bemestingsnormen bij weidegang en opstallen van runderen gelijk te stellen, werd aangenomen. Zijn collega Van der Vlies (SGP) kreeg per motie gedaan dat er grootschalige proefprojecten komen voor het gebruik van mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest.

Lees ook Regeling Meststoffenwet nog niet klaar

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie LNV (14 december 2007): Inspraak Uitvoering Meststoffenwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.