Home

Achtergrond 1 reactie

Aanscherping mestnormen gaat door

De aanscherping van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat gaat voor.

De Tweede Kamer verwierp donderdagavond de moties die dat wilden tegen houden. De fracties van CDA, VVD, PVV en mevrouw Verdonk stemden voor twee moties van VVD-Kamerlid Snijder die de minister verzoeken af te zien van aanscherping van de normen.

Dat was onvoldoende, zodat ze werden verworpen. Minister Verburg had aanneming van de moties met klem ontraden omdat Nederland daarmee gemaakte afspraken met Brussel zou schenden.

Wel aangenomen werd een motie van Snijder die het gebruik van Betacal aantrekkelijker maakt. Ook de motie van PvdA-Kamerlid Waalkens om bemestingsnormen bij weidegang en opstallen van runderen gelijk te stellen werd aangenomen. Zijn collega Van der Vlies (SGP) kreeg per motie gedaan dat er grootschalige proefprojecten komen voor het gebruik van mineralenconcentraat boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    jan

    o minister verburg had al afspraken gemaakt met brussel en daar mocht de tweede kamer nog even over stemmen,dat was dan mosterd na de maaltijd

Of registreer je om te kunnen reageren.