Home

Achtergrond 251 x bekeken

2007 redelijk jaar voor vleeskuikenhouders

Voor vleeskuikenhouders is 2007 een redelijk goed jaar.

De bedrijfsresultaten voor deze sector zijn dit jaar duidelijk hersteld. Voor leghennenhouders levert 2007 een kleine inkomensverbetering op, nadat de voorgaande jaren voor deze sector zeer matig waren. Dat zegt het landbouweconomisch instituut LEI over de inkomensontwikkelingen in de pluimveehouderij in 2007.

Het LEI becijfert dat de gemiddelde gezinsinkomens in de legpluimveehouderij stijgen van 2.000 euro in 2006 naar 15.000 euro in 2007, een stijging van 13.000 euro. Hoewel de eierprijzen bijna 20 procent duurder zijn geworden dit jaar dit jaar is dat maar net voldoende om de sterk gestegen voerprijzen te compenseren. Kooi- en scharreleieren stijgen in gelijke mate.

De voerprijzen voor de legsector zijn 24 procent gestegen. de aankoopprijzen van opfokhennen zijn gestegen. door het gewijzigde mestbeleid stegen ook de kosten van de mestafzet. Leghennenhouders hebben amper ruimte om de verzwakte vermogenspositie te herstellen.

Voor de vleeskuikensector berekent het LEI een stijging van het gemiddelde gezinsinkomen van 74.000 euro. De inkomens gingen van 4.000 euro negatief naar 70.000 euro positief.

In de eerste maanden van 2006 waren de opbrengstprijzen in de vleeskuikenhouderij laag, als gevolg van de dreiging van vogelpest. Door uitbraken van het H5N1 virus in Frankrijk en Duitsland stond de vraag naar vleeskuikenvlees, vooral in de belangrijkste buitenlandse afzetmarkten voor de Nederlandse sector sterk onder druk.

Nadat de dreiging voorbij was gingen de bedrijfsresultaten de goede kant op. Ondanks de gestegen voerkosten (verantwoordelijk voor 90 procent van de kostenstijging in de sector) waar ook de vleeskuikensector mee heeft te kampen, verbeterde het saldo in 2007 en komt het gezinsinkomen duidelijk hoger uit. Ook de mestafzetkosten stegen voor deze sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.