Home

Achtergrond 674 x bekeken

Zwaveltekort is moeilijk te zien

Om eerst een goeie indruk te krijgen van zwavel eerst een inleiding . Zwavel is een essentieel onderdeel van eiwitten. Een tekort leidt tot een verlaging van het eiwitgehalte van het gewas. Een klein zwaveltekort is bij een gewas in het veld niet of moeilijk waarneembaar. Dit word ook wel ‘de verborgen honger’ genoemd. Toch heeft een klein tekort aan zwavel een groot effect op de opbrengst, en een zwavelbemesting betaalt zich dan veelvuldig terug .

Een zwaveltekort op grasland lijkt veel op een stikstoftekort. Het geeft namelijk een lichtgroene kleuring van het gras. Het verschijnt echter eerst bij de jongste bladeren. De effecten op de opbrengst zijn fors.
Bij granen lijkt een tekort ook op een stikstofgebrek. Dit is dus moeilijk vast te stellen. Uit proeven blijkt dat er al opbrengstdaling is bij een klein tekort. Een ernstig tekort is bij de kool en koolzaad te zien aan de (pol)lepelvormige bladeren en de paarsverkleuring van de bladstelen.

Ideale verhouding tussen stikstof en zwavel

De ideale verhouding stikstof : zwavel is 4 : 1. Een kleine zwavelbemesting tussen de 15 - 20 kg zwavel (afkorting S) per ha, is in de meeste situaties meer dan voldoende.
Je moet niet meer zwavel dan nodig is geven, want dat geeft kans op extra verzuring van de bodem en bij het vee een slechtere opname van koper en selenium.
Een voorbeeld voor een goeie zwavelbemester is Dynamon-S, 24 % stikstof 7% zwavel. Deze is geschikt voor grasland, koolzaad en koolsoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.