Home

Achtergrond 342 x bekeken

Zwavel verdient aandacht

De zwavelbemesting krijgt een belangrijker positie in de bemesting van gras- en bouwland. Dat gebeurt vooral omdat er de laatste jaren minder uit de lucht op de grond terechtkomt. Tot de jaren ’90 was er door een hoge zwaveldepositie geen sprake van S-tekorten. Bodem- en gewasonderzoek zijn essentieel voor een passende zwavelbemesting.

1. In de plant vervult de zwavel een essentiële functie bij de fotosynthese. Zwaveltekorten remmen de groei en verminderen de opbrengst. Net als stikstof wordt ook zwavel grotendeels tijdens de strekkingsfase en de bloei opgenomen. Een tekort aan zwavel zal zich vooral in die periode voordoen en bij de bloei manifesteren. De bladeren verliezen hun donkergroene kleur en het gewas kleurt licht. Bij gras is een tekort af te leiden uit het nitraatgehalte in het gewas.

2. Een kleine zwavelbemesting van 15 - 20 kg S/ha is in de meeste situaties meer dan voldoende. Een juiste verhouding tussen stikstof en zwavel is ongeveer 4 : 1. Het hangt af van de hoeveelheid stikstof en zwavel die je wilt bemesten. Geef niet meer zwavel dan nodig is voor het gewas.
Een overmaat geeft onnodige extra verzuring van de bodem. Een te hoge zwavelbemesting geeft bij vee een slechtere opname van koper en selenium.

Of registreer je om te kunnen reageren.