Home

Achtergrond 1 reactie

‘Zo’n €25 is een reële pootgoedprijs’

HZPC verwacht een gezonde pootgoedmarkt voor de komende jaren. Directeur Gerard Backx denkt dat door de toenemende afkeuringen te weinig pootgoed beschikbaar komt.

De prijzen van pootgoed zijn in een paar jaar sterk gestegen, gaat die stijging door?
„Afgelopen jaar hebben we heel mooie prijzen van boven de €30 gemiddeld uitbetaald. Ik verwacht niet dat de prijs op dat hoge niveau zal blijven. Als de prijzen zo hoog blijven, gaat het mis aan de afzetkant. De combinatie van onder meer transportkosten en importheffingen maakt het pootgoed te duur. Vergeet niet dat nog geen 2 jaar geleden €16 werd betaald. Gemiddeld gaan we uit van €20, maar met de druk op het akkerbouwareaal kan dat wel omhoog naar €25.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het pootgoed?
„We hebben jaren van overproductie gehad in de sector. De meeste telers hadden echter geen andere keuze. Nu is bijvoorbeeld graan een goed alternatief. Pootgoedtelers blijven wel in het pootgoed, maar niet meer tot de laatste hectare.
Lage prijzen zullen het areaal naar beneden bijstellen. Deze ontwikkelingen gaan wel erg snel. Nu is het zo dat we telers moeten vragen om toch vooral hun hectares beschikbaar te stellen. Eigenlijk onvoorstelbaar hoe in zo’n korte tijd zulke strategisch belangrijke elementen kunnen omslaan.”

Blijft het aanbod voldoende?
„Ik maak me daarover niet al te veel zorgen. De marktwerking doet zijn werk. Je merkt wel dat telers die zowel in pootgoed als in tafelaardappelen doen, wat opschuiven in de richting van de tafelaardappelen. De oorzaak is het grotere risico van de pootgoedteelt.”

Wat zijn die risico’s?
„We hebben te maken met verhoogde bacteriedruk. Een grote bedreiging, het maakt pootgoed tot een risicovolle teelt. Steeds meer telers hebben er last van. Ondanks een goede prijs zullen telers zich gaan afvragen of dat voldoende compensatie is voor het risico dat ze met pootgoedteelt lopen.
Dit jaar wordt waarschijnlijk zo’n 10 % afgekeurd, een ontzettend hoog percentage. Afgelopen jaar was dat ook al 7 %, terwijl we normaal rekening houden met circa 3 %. Dat verhoogde risico maakt dat we ons wel degelijk zorgen moeten maken over het beschikbare pootgoedareaal in de komende jaren.”

Wat wordt er tegen deze ziektes gedaan?
„Er loopt een onderzoek naar deze bacterieproblematiek, maar we krijgen niet de vinger op de zere plek, de oorzaak blijft onduidelijk. De landelijke overheid zou veel meer moeten participeren. Als je ziet dat er wel zo’n €10 miljoen gestopt wordt in een beheersbaar probleem als phytophthora, dan snap ik niet dat de overheid afzijdig blijft. Bij ons ontbreekt de beheersbaarheid van het probleem.”

Is de druk op het pootgoedareaal structureel te noemen?
„Ja, ik denk het wel. We praten over structureel andere verhoudingen. Door de groeiende voedselbehoefte in de wereld is er meer vraag, denk aan de economische groei van landen als China en India.
Ik verwacht niet dat de graanmarkt zo hoog zal blijven als nu, maar wel duidelijk hoger dan de laatste jaren het geval was. Omdat graan toch een leidend product is, zal ook het pootgoed hiervan profiteren.”

Eén reactie

  • no-profile-image

    Antoon

    yo pa mooi interview man!

Of registreer je om te kunnen reageren.