Home

Achtergrond

Wisselende resultaten voor veehouderijsectoren in het derde kwartaal

De melkveehouderij boekt goede resultaten ondanks hogere voerkosten. De vleesvarkenshouderij en de zeugenhouderij doen het slechter. De zeugenhouderij krijgt een flinke klap door de lage biggenprijzen. De pluimveesector doet het ook goed, al zijn de resultaten bij de vleeskuikens beter dan vorig jaar, ze zijn wel lager dan het tweede kwartaal. Door de flink hogere eierprijzen boeren de leghennenhouders goed.

Dit blijkt uit cijfers van het LEI over het derde kwartaal. De melkveehouderij profiteert sterk van de gestegen melkprijs. Hierdoor worden de gestegen voerkosten ruimschoots gecompenseerd. Ook de opbrengst van de nuchtere kalveren lag lager. Het LEI verwacht dat ook het derde kwartaal de stijging van het saldo doorzet.

Voor de zeugenhouders was het derde kwartaal ronduit dramatisch. Lag het saldo vorig jaar bij het voorbeeldbedrijf nog op circa € 50.000. Dat is nu compleet verdamp tot een saldo van € 2.000. Belangrijkste oorzaken is de 40% lagere biggenprijs en de stijgende voerprijzen. De voerprijzen liggen door het dure graan ruim 23% hoger dan vorig jaar. Het saldo over de eerste drie kwartalen ligt € 100.000 lager dan in 2006, het gezinsinkomen van de zeugenhouder gaat dit jaar flink negatief uitvallen.

De opbrengstprijzen bij de vleesvarkens liggen iets lager (4%), de inkoop van biggen was duurder. Dit word maar slechts ten dele gecompenseerd door de lagere voerprijzen. Met bijna € 27.000 ligt het saldo € 3.000 lager dan vorig jaar maar ruim € 12.500 hoger dan in het tweede kwartaal. Het LEI verwacht dat het totale saldo over 2007 iets hoger uitkomt dan in 2006.

De leghennenhouders hebben de laatste jaren zelden zo’n goed kwartaal gekend. De voerprijzen (24%) en de prijs van opfokhennen lag weliswaar flink hoger, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de hogere eierprijs. Het saldo is dan ook verdubbeld ten opzicht van 2006. Tot nu toe ligt het saldo over 2007 zo’n € 60.000 hoger dan in 2006.

De prijs van vleeskuikens lag in het derde kwartaal boven dat van de afgelopen jaren, de hoge voerprijzen gooien echter wat roet in het eten. Ook de prijs van de eendagskuikens lag zo’n 8% hoger dan vorig jaar. Het saldo ligt wel hoger dan vorig jaar in het derde kwartaal, maar is lager dan het tweede kwartaal van dit jaar.

Meer informatie LEI cijfers vleesvarkenshouderij
Meer informatie LEI cijfers zeugenhouderij
Meer informatie LEI cijfers melkveehouderij
Meer informatie LEI cijfers vleeskuikenhouderij
Meer informatie LEI cijfers leghennenhouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.