Home

Achtergrond

Werkgevers willen niet alleen voor WW betalen

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2009 de volledige werkloosheidspremie door werkgevers laten betalen omdat dat tot minder administratieve lasten zou leiden.

MKB-Nederland en VNO-NCW protesteren met klem. Aan Awf-premie (voor uitkeringen als iemand meer dan een half jaar werkloos is) betalen werkgevers nu 4,4% en werknemers 3,85%. Het kabinet wil de premie volledig bij de werkgever leggen omdat dat tot lagere administratieve lasten zou leiden. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat 'volstrekt onvoldoende motivering voor dit ingrijpende voorstel'.

Volgens de werkgeversorganisaties moet het risico van werkloosheid gedeeld worden tussen werkgevers en werknemers. Dat is al tientallen jaren het geval; bovendien gaf de SER (Sociaal-Economische Raad, bestaande uit werkgevers én werknemers) nog in 2005 een advies voor een gedeelde premie. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de hoge zorgpremie al zwaar genoeg drukt op de loonkosten. Ook nog de WW-premie volledig bij de werkgevers neerleggen kan gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, waarschuwen zij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.