Home

Achtergrond 1 reactie

Waterbergingsnorm schiet Westlandse telers in verkeerde keelgat

De nieuwe waterbergingsnorm die Hoogheemraadschap Delfland wil gaan toepassen, stuit op verzet van Westlandse tuinders, zo bleek gisteren op een ledenbijeenkomst van LTO Noord Glaskracht, afdeling Westland in De Lier.

Volgens nieuw beleid van het schap moeten glastuinbouwgebieden, bedrijventerreinen en stedelijke gebieden voldoen aan een nieuwe waterbergingsnorm van 325 m3 per hectare. Dit om problemen de baas te blijven in tijden met veel regen. Voor de glastuinbouw lag de oude norm op 170 m3 per hectare. Jos van der Knaap: "Natuurlijk wil iedereen droge voeten houden, maar het kan niet zo zijn dat telers gratis grond beschikbaar moeten stellen, zoals de gemeente en het hoogheemraadschap nu voorstellen."

Het schap zou de kosten van het graafwerk voor de extra berging voor haar rekening nemen. Volgens Bram Sonneveld van LTO Glaskracht Westland die water en herstructuring in zijn portefeuille heeft, zouden door de nieuwe norm telers die toevallig op een verkeerde plek in een polder zitten en waar nog weinig aan waterberging is, dan de pineut zijn. "Dat kan niet. LTO Glaskracht Westland vindt de kosten een collectieve aangelegenheid van zowel burgers als het bedrijfsleven en dus moeten de kosten collectief gedragen worden."

Delfland heeft berekend dat het extra benodigde areaal voor waterberging neerkomt op 160 hectare. LTO Glaskracht Westland praat nog met de gemeente Westland en het schap over hoe de kosten van het beschikbaar stellen van extra waterberging in de polders, moeten worden verdeeld.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Rob

    Delfland moet eens ophouden hun problemen naar anderen te schuiven. De wateroverlast van eind vorige eeuw is ook afgewimpeld met overmacht. Dit terwijl de knelpunten bij Delfland bekend waren. De tuinbouw heeft een verplichte wateropvang van 500 kuub per hectare. De meeste bedrijven hebben echter meer wateropvang. Er is dus alles bij elkaar door de tuinbouw al flink in waterberging geinvesteerd. Als bij iedereen de wateropslag voor 80% vol is kan er nog minimaal 100000 liter bij. dat is 10mm water. Bij een flinke regenbui met problemen valt er 20mm water. De helft hiervan wordt dus al door de tuinders weggevangen. Wij zouden dus een premie moeten krijgen voor waterregulator!!!
    Delfland heeft zelf in de jaren 70 het watermanagment van de boeren en tuinders overgenomen, omdat zij het beter zouden kunnen. Zorg daar dan ook voor en leg niet de problemen weer op het bord van die boeren en tuinders, maar los ze zelf op.

    Rob van den Ende.

Of registreer je om te kunnen reageren.