Home

Achtergrond 1 reactie

Vruchtbaarheid: daar plukt u de vruchten van!

Om de kosten van vervanging terug te dringen moeten we beginnen bij de factor die het meest van invloed is op het vervangingspercentage. Van de koeien die het bedrijf verlaten, gaat de helft weg wegens vruchtbaarheidsproblemen. De belangrijkste factoren die daarop van invloed zijn:
 Huisvesting;
 Controle;
 Beweging;
 Voer;
 Behandeling na afkalven.

Huisvesting snel aanpassen

Vruchtbaarheidsproblemen kunnen voortkomen uit de manier van huisvesting van de dieren. Eerst moet de koe in optimale conditie zijn, daarna kan de vruchtbaarheid pas geoptimaliseerd worden. Als een koe niet kan vreten, liggen en drinken wanneer zij dat wil, gaat dat snel ten koste van haar conditie. Er mogen dus geen belemmeringen in de stal zijn met betrekking tot voeropname. Verder moet het klimaat in de stal goed zijn. Beperkingen in voeropname en huisvesting hebben invloed op de conditie van het dier. Deze conditie hangt samen met de hormonale circuits van het dier. Deze hormonale circuits hebben invloed op de vruchtbaarheid.
Actiepunten:
 De stal biedt ligplaatsen aan 100 koeien, er worden 110 koeien gehouden, dus is er forse overbezetting. De uitbreiding van de stal (bij het antwoord van maandag) moet snel gebeuren om de koeien meer ruimte te bieden. Dit zal ook leiden tot een vermindering van klauwproblemen;
 Zorg voor meer ruimte voor voer- en drinkplaatsen;
 Optimaliseer het klimaat in de stal: licht, lucht, ruimte.

Controle verbeteren

Tochtigheid van een koe is goed waar te nemen, maar dan moet er wel veel aandacht aan worden geschonken. Op het juiste moment insemineren kan alleen als de tochtigheid wordt waargenomen.
Actiepunt:
 Routinematig controleren op tochtigheid.

Bewegen tegen leververvetting

Koeien moeten in beweging blijven tijdens de laatste weken van de dracht, zo kunnen niet –veresterde vetzuren (NEFA’s) worden afgevoerd naar de spieren. Wanneer NEFA’s niet benut worden in de spieren dragen zij bij aan stapeling van vet in de lever. Hierdoor wordt de energievoorziening belemmerd. Een goede energie voorziening na afkalven is essentieel voor de gezondheid van dier dus ook voor de vruchtbaarheid.
Actiepunt:
 Biedt de koeien in de droogstand een uitloop zodat ze beweging krijgen en de NEFA’s kunnen ‘verbranden’. Dit voorkomt gezondheidsproblemen

Voeding op peil

De energie voorziening is dus van wezenlijk belang voor de gezondheid. Deze energie voorziening kan ook gestuurd worden door het rantsoen dat wordt verstrekt. Het is sterk aan te raden rantsoenen gedurende een lactatie aan te passen op de behoefte van de koe. Vooral rondom en na afkalven. Dit is essentieel voor de gezondheid van de koe en daarmee ook de vruchtbaarheid.
Actiepunten:
 Zorg voor verschillende groepen koeien waarvan de indeling gerelateerd is aan het lactatiestadium van de koe. Op deze manier kan de koe beter voorzien worden in haar behoeften op het gebied van voer. Deze maatregel leidt ook tot een vermindering van klauwproblemen
 Ga in overleg met de voerleverancier en stel passende rantsoenen op. Vaak bieden speciale voersoorten een oplossing voor de energiebehoefte en behoefte van de droogstaande koeien aan elementen als calcium, natrium, kalium chloor en zwavel.

Besparing: netto zeven mille

Per jaar worden er 100 kalveren geboren, 50 stierkalveren en 50 vaarskalveren. Van de 50 vaarzen worden er 40 gebruikt voor eigen gebruik en worden er 10 verkocht na 2 jaar als vaars. Door het vervangingspercentage terug te dringen naar 30%, kunnen er 10 vaarzen meer worden verkocht; 10 x €1900 = €19.000. Voor de opfok van één vaars wordt €1200 aan kosten gerekend. Het netto rendement bij 30% vervanging in ten opzichte van 40% vervanging is €19.000 –10 x €1200 = €7000. De verkoop van 10 extra vaarzen leid dus tot een netto resultaat van €7000.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Jan Abbink

  Reken je niet rijk!!!
  "Besparing netto zeven mille".

  De vaarzen zijn momenteel duur, maar ze brengen nog geen € 1900.00 op. De laatste jaeren hebben ze maar zo'n € 1000.00 opgebracht.
  Dan wordt het netto resultaat 7000-9000 is een verlies van € 2000.00

Of registreer je om te kunnen reageren.