Home

Achtergrond 466 x bekeken 2 reacties

Vleesvarkensmest erg aantrekkelijk

Na het verdwijnen van MINAS is er sinds 2006 het nieuwe mestbeleid. Voor veel veehouders en akkerbouwers was (de komst van) het Minas-systeem een nachtmerrie. Het bemonsteren van mest, een maximale toediening per ha gelimiteerd aan de gehalten fosfaat en stikstof in de mest, het verbod op het bovengronds uitrijden en een mestuitrijverbod voor de wintermaanden. Allemaal beperkingen waar menig agrariër aan moest wennen.
Nu het nieuwe mestbeleid er is komen we samen al snel tot de conclusie dat Minas toch eigenlijk helemaal niet zo verkeerd was. Regels zijn nog verder aangescherpt en de administratieve verplichtingen zijn alleen maar meer geworden.
De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft aangekondigd streng te controleren of de agrarische bedrijven alsook de distributeurs van dierlijke mest alle bepalingen van de nieuwe Meststoffenwet naleven. Mestdistributie is een doorslaggevende factor voor het slagen van het nieuwe mestbeleid.

Eén van die administratieve verplichtingen waar iedere grondgebruiker aan dient te voldoen is het jaarlijks opstellen van een bemestingsplan.
Op basis van de bedrijfsgegevens in deze opdracht en de normen van NutriNorm bereken ik de volgende uitkomsten.

1. Volgens het bemestingsplan van NutriNorm kun je als bedrijf nog 3.241 kg stikstof (N) aanvoeren en 3.476 kg fosfaat (P2O5).
Stikstof is hierin dus beperkend.

Het bedrijf kan niet meedoen met derogatie. De eis van 70% grasland en 30% voedergewassen wordt niet gehaald om te voldoen aan derogatie. We rekenen dus met max. 170 kg/N/ha.

2. Mijn voorkeur gaat in dit voorbeeld uit naar vleesvarkensdrijfmest. De reden hiervoor is dat de gehalten in deze mestsoort per ton aanzienlijk hoger liggen dan in runderdrijfmest. Dit betekent dat je minder hoeft aan te voeren en te bemesten om per m3 hetzelfde te resultaat te halen.
Als de mogelijkheid bestaat om het vee te laten beweiden gaat eveneens de voorkeur uit naar vleesvarkensdrijfmest vanwege de smakelijkheid van het gras. Koeien eten liever gras dat bemest is met varkensmest dan met hun ‘eigen’ mest.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    gerdien rabe

    ga zo door thijs en probeer die koppositie te behouden.

  • no-profile-image

    eric

    al zou het bedrijf wel met de derogatie mee kunnen doen, dan mag met aangevoerde mest toch maximaal 170 kg N per ha worden bemest

Of registreer je om te kunnen reageren.